Tìm
English
Thứ sáu, 10/06/2022 - 9:30

Hội đồng xét lựa chọn đề tài NCKH của sinh viên Học viện Tài chính gửi dự thi Giải thưởng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ dành cho sinh viên năm 2022
(HVTC) – Ngày 2/6, tại trụ sở chính (số 58, Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Học viện Tài chính đã tổ chức xét Báo cáo khoa học đề tài đề cử dự thi cấp Bộ khối sinh viên năm học 2021- 2022. 19 đề tài NCKH tham gia, 07 đề tài được lựa chọn.

Đại biểu tham dự trực tiếp

Tham dự Hội đồng xét lựa chọn Báo cáo khoa học đề tài đề cử dự thi cấp Bộ  khối sinh viên năm học 2021- 2022 có sự hiện diện của: PGS. TS. NGƯT. Trương Thị ThủyPhó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS.,TS. NGƯT. Ngô Thanh Hoàng – Trưởng ban Quản lý khoa học; GS.TS. Chúc Anh Tú – Trưởng ban Hợp tác quốc tế; PGS.,TS. GVCC. Hà Minh Sơn - Phó Trưởng BM Nghiệp vụ ngân hàng, Khoa Ngân hàng – Bảo hiểm;  TS. Phạm Quỳnh Mai – Phó Trưởng khoa Kinh tế; PGS. TS. Vương Thu Hiền – Phó Trưởng bộ môn Thuế, khoa  Thuế - Hải quan; ; TS. Vũ Việt Ninh- Trưởng bộ môn Tài chính Quốc tế, khoa Tài chính Quốc tế ; TS. Nguyễn Hữu Tân- Khoa Tài chính doanh nghiệp; TS. Cù Thị Thủy – Phó Trưởng bộ môn Kinh tế lượng, khoa Cơ bản; TS. Nguyễn Thị Thúy Nga – Phó Trưởng ban Quản lý khoa học, Thư ký: TS. Nguyễn Hồng Chỉnh, Ban Quản lý Khoa học, ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh Ban QLKH…

Đại diện nhóm sinh viên báo cáo đề tài NCKH tạ Hội đồng

Trong Chương trình, đại diện 19 nhóm sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa được lựa chọn từ các đề tài đạtgiải cấp Học viện, đã trình bày báo cáo trước Hội đồng xét duyệt. Sau khi nghe báo cáo, Hội đồng xét duyệt đã có ý kiến phản biện, nhận xét đánh giá cho từng đề tài nghiên cứu khoa học tham gia. Bên cạnh những mặt mạnh của mỗi đề tài  (tính thời sự, những tìm tòi mới mẻ, phương pháp phù hợp, hiện đại,  sự tự tin trong trình bày..), Hội đồng xét duyệt đã chỉ ra những vấn đề cần lưu ý để hoàn thiện trong mỗi đề tài NCKH mà sinh viên thực hiện như việc sử dụng số liệu phải đảm bảo tính khoa học về sự chính xác, phù hợp thời gian, thời điểm nghiên cứu, trích dẫn nguồn tư liệu sử dụng...

Đây là 19 công trình xuất sắc nhất từ các đơn vị để đưa vào vòng thẩm định dự thi cấp bộ do Hội đồng đồng nghiệm thu, xét giải thưởng đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 2021 – 2022, lựa chọn từ  402 công trình dự thi cấp khoa với nhiều chủ đề nghiên cứu khác nhau, (trong đó có 355 đề tài có kinh phí từ các nguồn thu của Học viện, 47 đề tài được xã hội hóa), 74 đề tài cấp Học viện với nhiều nội dung phong, phú đa dạng và có nhiều phương pháp, mô hình nghiên cứu hiện đại...

 Phản biện của TS. Cù Thị Thủy – Phó Trưởng bộ môn Kinh tế lượng, khoa Cơ bản

Sau 1 ngày làm việc tích cực, Hội đồng xét duyệt đã lựa chọn được 7 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên được lựa chọn dự thi Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên. Những góp ý của Hội đồng đối với các đề tài này là định hướng quan trọng để các nhóm sinh viên thực hiện tự hoàn thiện đề tài.

 PGS.,TS. NGƯT. Trương Thị ThủyPhó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu

Phát biểu  tại Chương trình, PGS.,TS. NGƯT. Trương Thị ThủyPhó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã đánh giá cao nỗ lực, tâm huyết của 19 nhóm sinh viên với sự dẫn dắt của giảng viên hướng dẫn. Các đề tài nghiên cứu khoa học hầu hết đều có tính thực tiễn cao, nội dung phong, phú đa dạng và có nhiều phương pháp, mô hình nghiên cứu hiện đại, thể hiện sự nhạy bén trong tư duy của người làm NCKH cũng như tình yêu đối với NCKH. Các đề tài, có thể được phát triển và theo đuổi suốt quá trình dài sau này, khi đã ra trường lập nghiệp.

PGS.,TS. NGƯT. Trương Thị Thủy cũng mong muốn các sinh viên tham gia tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê đối với nghiên cứu khoa học dù đề tài được chọn lựa dự thi Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên cấp Bộ hay không. Chinh phục đỉnh cao trong NCKH là một quá trình, quá trình đó sẽ giúp mỗi sinh viên bổ sung thêm kiến thức, học hỏi được nhiều điều, đúc rút ra những kinh nghiệm cho bản thân và thành công sẽ đến.

 PGS.,TS. NGƯT. Ngô Thanh Hoàng – Trưởng ban Quản lý khoa học phát biểu

PGS.,TS. NGƯT. Ngô Thanh Hoàng – Trưởng ban Quản lý khoa học cũng đánh giá chất lượng của các đề tài NCKH của sinh viên tham gia năm nay đã được nâng cao, chứng tỏ sự tìm tòi, chịu khó học hỏi của các sinh viên và sự sâu sát của giảng viên hướng dẫn. Bên cạnh đó, các đề tài được lựa chọn gửi  dự thi Giải thưởng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ dành cho sinh viên năm 2022 cần được bổ sung, hoàn thiện theo những góp ý, đánh giá của Hội đồng khoa học.   

PGS.,TS. GVCC. Hà Minh Sơn - Phó Trưởng BM Nghiệp vụ ngân hàng, Khoa Ngân hàng – Bảo hiểm phát biểu

Đây là hoạt động thường niên của Học viện Tài chính. Thông qua đó, chọn lựa và tìm kiếm những đề tài nghiên cứu khoa học xuất sắc để chọn dự thi Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên. Để được tham dự báo cáo trong Chương trình, các cán bộ, giảng viên và các nhà khoa học đã cố gắng ưu tiên dành thời gian để hướng dẫn sinh viên tham gia thực hiện nhiều đề tài dự thi. Sinh viên tham gia đề tài NCKH vừa phải đảm bảo thời gian cho việc học tập, vừa tích cực tham gia các hoạt động khác của Học viện.  Đây là một sự nỗ lực rất lớn của cán bộ, giảng viên, ban chủ nhiệm các khoa, đơn vị và các em sinh viên trong  năm qua. Thông việc tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực và phẩm chất của người học; tạo cho sinh viên có phương pháp tư duy hiện đại, thích nghi với mọi môi trường công tác trong bối cảnh cạnh tranh hội nhập quốc tế.

Một số hình ảnh khác

 Sự tự tin của sinh viên trước Hội đồng khoa học

Thành viên Hội đồng đánh giá, nhận xét

 Sinh viên tham gia đề tài NCKH tại Hội đồng

 Đại biểu tham dự cùng chụp ảnh lưu niệm

Danh sách 07 đề tài được lựa chọn dự thi Giải thưởng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ dành cho sinh viên năm 2022

Tên công trình

Sinh viên thực hiện

Lớp

Khoa

Người hướng dẫn

 

 

 

 

 

Tiếp cận nguồn lực tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Lê Phương Nam
Đoàn Thị Hồng Ngát

57/61.01

Kinh tế

TS. Phạm Quỳnh Mai

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua bảo hiểm sức khỏe tại các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ của người dân trên địa bàn Hà Nội

Nguyễn Thị Ngọc Bích
Lý Minh Đức

56/03.02

NHBH

ThS. Phí Thị Minh Nguyệt

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp Than niêm yết ở Việt nam

Vũ Khánh Linh
Ngô Phương Linh
Bùi Thị Minh Anh
Phùng Thanh Thảo
Nguyễn Tuấn Kiệt

57/09.01CLC
57/09.01CLC
57/09.02CLC
57/09.02CLC
57/09.02CLC

TCDN

PGS, TS Nghiêm Thị Thà

Forecasting bankruptcy risk in construction  enterprises listed on Vietnam's stock exchange

Vũ Hoàng Mai  
Nguyễn Minh Anh 
Trịnh Thị Phúc      
Hoàng Duy Anh   

57/11.01CL 56/11.05
56/11.05
58/06.01 CLC

TCDN

TS.Đặng Phương Mai
TS.Cù Thu Thủy

Tác động giao hàng chặng cuối và logistics ngược tới quyết định mua hàng dệt may online của khách hàng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nguyễn Hoàng Yến
Đỗ Mạnh Thế
Nguyễn Việt Long
Đỗ Thị Hương Giang

57/06.01CLC
57/06.01CLC
57/06.01CLC
58/06.05 CLC

Thuế&HQ

PGS.TS Vũ
 Duy Nguyên

Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) - kinh nghiệm thế giới và giải pháp cho Việt Nam

Hoàng Phương Thảo
Đặng Thị Kim Oanh              Hoàng Kim Liên

57/22.04CLC
57/22.03CLC

Kế toán

PGS.TS. Ngô Thị Thu Hồng

Factors affecting Gen Z online purchase intention for fashion products?

Phạm Đào Thùy Linh
Đinh  Thúy Hạnh

56/32.03
56/32.04

QTKD

Ths. Nguyễn Thị Vân Anh

 

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 1986

Danh sách liên kết