Tìm
English
Thứ tư, 17/08/2022 - 11:18

Đảng ủy Học viện Tài chính tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Sáng ngày 14/8/2022, tại Hội trường 700, trụ sở chính (số 58 - Lê Văn Hiến), Đảng ủy Học viện Tài chính tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Các đồng chí đại biểu tham dự  Hội nghị

 Tới dự và chỉ đạo trực tiếp tại Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Cơ - Ủy viên BTV Đảng ủy Bộ Tài chính; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; Nguyễn Đào Tùng - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng trường Học viện Tài chính; các đồng chí Trong Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám đốc Học viện. Tham gia học tập trực tuyến gồm toàn bộ các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; Bí thư, Phó Bí thư, Cấp ủy; đảng viên 30 chi bộ và người lao động trong toàn Học viện.

Đồng chí Đoàn Văn Báu - Vụ Trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương - Báo cáo viên truyền đạt nội dung tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Cơ - Ủy viên BTV Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy,

Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đào Tùng - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng trường

Học viện Tài chính tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Nguyễn Trong Cơ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập, và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của đảng bộ, chi bộ nắm vững những nội dung văn kiện, nhất là những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, công tác tuyên truyền Nghị quyết cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú và sinh động trong toàn Đảng bộ. Các chi bộ căn cứ vào Chương trình hành động của Đảng bộ Học viện, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Đoàn Văn Báu - Vụ Trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương - Báo cáo viên truyền đạt nội dung tại Hội nghị

Đảng viên tham gia học tập tại Hội nghị

Đồng chí Đoàn Văn Báu - Vụ Trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương - Báo cáo viên truyền đạt 04 nội dung tại hội nghị: Nghị quyết số 18 - NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19 - NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20 - NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục đổi mới, phát tiển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21 - NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Lương Quang Hiển - Ủy viên BTV Đảng ủy tặng hoa

đồng chí Báo cáo viên Đoàn Văn Báu - Vụ Trưởng Vụ Lý luận Chính trị,

Ban Tuyên giáo Trung ương

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động  trong toàn Đảng bộ Học viện Tài chính đã thành công tốt đẹp. Trên cơ sở nắm vững nội dung 04 Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng, các chi bộ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả. Cấp ủy các chi bộ, đồng chí bí thư chi bộ, trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động, tích cực kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết. Tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc; từ đó thực hiện đúng đắn, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.

Bài: Văn phòng Đảng ủy. Ảnh: Ban CTCT và SV
Số lần đọc: 762
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết