Danh mục

Tin mới

Ảnh-03-07-2017-10-img0 Ảnh-03-07-2017-10-img1 Ảnh-03-07-2017-10-img0 Ảnh-03-07-2017-10-img0

Xét dk TT, T.Nghiệp, chứng chỉ
Thứ năm, 16/02/2017 - 16:2

Thông báo về việc hoãn xét công nhận tốt nghiệp và xin xét công nhận tốt nghiệp hệ LTĐH đào tạo theo tín chỉ

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

BAN KHẢO THÍ & QLCL

 

Số: 98/TB-KT&QLCL

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v: Hoãn xét công nhận tốt nghiệp và xin xét công nhận tốt nghiệp

Hệ LTĐH đào tạo theo tín chỉ 

 

            Tại Điều 24 mục 4 Quy định 774B/QĐ-HVTC ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Giám đốc Học viện Tài chính quy định: Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng chưa muốn xét và công nhận tốt nghiệp để học cải thiện điểm trung bình chung tích lũy đối với các học phần bị điểm D, D+ phải làm đơn xin hoãn công nhận tốt nghiệp gửi Ban Khảo thí và QLCL chậm nhất 7 ngày trước khi Hội đồng họp xét tốt nghiệp. Thực hiện quy định này và để tạo điều kiện cho sinh viên nắm bắt được thông tin về việc xét tốt nghiệp, Ban Khảo thí và QLCL thông báo:

            Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng có nhu cầu hoãn xét công nhận tốt nghiệp để học cải thiện điểm phải làm đơn, sinh viên có thắc mắc về điểm học tập phải liên hệ phản hồi trực tiếp và sinh viên có nhu cầu xét tốt nghiệp các đợt xét sau phải làm đơn và nộp tại P309 – Ban Khảo thí & QLCL, gặp Đ/c Giang (SĐT: 01.99999.4055) theo các mốc thời gian như sau:

            1. Sinh viên Hệ Liên thông Đại học Khóa 18 (gồm các lớp: LC18/11.02,11.03; LC18/15.01-15.06; LC18/21.05-21.16) thời gian nộp đơn hoãn xét TN và phản hồi thắc mắc điểm từ ngày 10/06/2017 đến 20/06/2017.

            2. Sinh viên có đơn xin hoãn xét tốt nghiệp ở đợt xét chính của Khóa học; sinh viên nợ môn, nợ chứng chỉ sau khi trả nợ đủ các học phần môn học: có nhu cầu xét và công nhận tốt nghiệp vào đợt tiếp theo phải làm đơn nộp cho Ban khảo thí & QLCL theo kế hoạch cụ thể sau:

            Xét tốt nghiệp đợt 1 (tháng 3): nộp đơn trước ngày 28/2 hàng năm.

            Xét tốt nghiệp đợt 2 (tháng 6): nộp đơn trước ngày 31/5 hàng năm.

            Xét tốt nghiệp đợt 3 (tháng 9): nộp đơn trước ngày 31/8 hàng năm.

            Xét tốt nghiệp đợt 4 (tháng 12): nộp đơn trước ngày 30/11 hàng năm.

 

Nơi nhận:

- Khoa Cơ bản;

- Đơn vị liên kết quản lý;

- Ban Quản lý đào tạo;

- Ban CTCT & SV;

- Lưu KT&QLCL.

TRƯỞNG BAN

 

đã ký

 

Phạm Trung Kiên

Số lần đọc: 1
BAN KHẢO THÍ VÀ QLCL – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 0437520296
E-mail: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn | Website: www.aof.edu.vn/khaothi
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà