Tiếng Việt | English
Thứ tư, 30/11/2016 - 11:38

Học viện Tài chính thông báo mời thầu gói thầu "Cung cấp, lắp đặt thiết bị hạ tầng phòng máy chủ"
Học viện Tài chính thông báo mời thầu nội dung cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hạ tầng phòng máy chủ.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Nội dung chính của gói thầu: cung cấp, lắp đặt và chuyển giao công nghệ các trang thiết bị hạ tầng phòng máy chủ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 120 ngày.

2. Tên dự án: Đầu tư trang thiết bị nâng cao năng lực giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Học viện Tài chính.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Không sơ tuyển, một giai đoạn hai túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ ngày 02 tháng 12 năm 2016 đến trước 09 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Học viện Tài chính (Phòng 204, Nhà B, Số 8 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội); Điện thoại: 04.39334628.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 350.000.000 đồng (bằng chữ: ba trăm năm mươi triệu đồng), hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu 09 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 12 năm 2016

11. Thời điểm mở thầu 09 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 12 năm 2016

Học viện Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Trung tâm Thông tin
Số lần đọc: 1040