Tiếng Việt | English
Thứ năm, 01/12/2016 - 9:1

TB V/v SV hệ ĐHCQ và hệ LTĐH, hệ ĐHVB 2 đào tạo theo hệ thống tín chỉ làm đơn xin xét công nhận tốt nghiệp
Số: 129/TB-KT&QLCL ngày 30 tháng 11 năm 2016

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên các khóa đã TN nắm bắt được thông tin về việc xét công nhận tốt nghiệp, Ban Khảo thí & QLCL thông báo:

Những sinh viên các khóa đã tốt nghiệp hệ ĐHCQ và hệ LTĐH, hệ ĐHVB 2 đào tạo theo hệ thống tín chỉ có đơn xin hoãn tốt nghiệp để học cải thiện và sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 đã trả nợ môn học và hiện nay đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp. Sinh viên muốn được công nhận tốt nghiệp phải làm đơn xin xét công nhận tốt nghiệp và nộp về Ban Khảo thí và QLCL theo mốc thời gian sau:

Đợt xét tốt nghiệp tháng 12: SV nộp đơn trước ngày 20 tháng 12 năm 2016.

Ban KT&QLCL
Số lần đọc: 1042