Tiếng Việt | English
Thứ tư, 07/12/2016 - 9:54

TB v/v mở lớp Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng
Số: 36 /TB/TTBD ngày 24 tháng 11 năm 2016

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện

          Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính Kế toán kết hợp với Viện Nghiên cứu Sư phạm - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức khóa bồi dưỡng: Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng, Ban hành theo thông tư số 12/2013/TT- BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          Nội dung:

- Khai giảng: 8h00, sáng Thứ 2, khai giảng và học : ngày 21/12/2016

- Địa điểm: Hội trường 301, Số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.    - Các thông tin khác (đính kèm)

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính Kế toán kính đề nghị các đơn vị gửi danh sách viên chức đăng ký tham gia khóa học theo đúng đối tượng nêu trên và gửi về Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính - Kế toán trước ngày 5/12/2016 để tổng hợp mở lớp./.

Hotline : Ms.Loan  0982.072.899     Mr.Phú 0983.857.096

Trân trọng cảm ơn./. 

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính
Số lần đọc: 1301