Tiếng Việt | English
Thứ sáu, 09/12/2016 - 10:54

Kế hoạch phục vụ đoàn đánh giá ngoài (Dành cho công chức, viên chức của Học viện Tài chính)
Học viện Tài chính thông báo kế hoạch phục vụ đoàn đánh giá ngoài cho công chức, viên chức Học viện cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH PHỤC VỤ  ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

(Dành cho công chức, viên chức của HVTC)

     

Thời gian: Từ ngày 09 đến ngày 13 tháng 12 năm 2016

  Địa điểm: Học viện Tài chính 

Ngày làm

 việc

Thời gian

Địa điểm làm việc

Hoạt động

Thành phần

Đơn vị phụ trách

Có mặt

Tham dự

Ngày làm

 việc thứ nhất  (09/12)

7h30

(PH B)

7h30 - 10h00

Phòng họp B

Làm việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu

BGĐ, Hội đồng TĐG, Trưởng các đơn vị

Ban KT&QLCL

 

10h00 - 11h30

nt

Khai mạc ĐGN

nt

nt

13h15

(HT 303)

13h30 - 14h30

Hội trường 307

Phỏng vấn lãnh đạo Học viện và lãnh đạo Hội đồng Tự đánh giá của Học viện

Lãnh đạo Học viện và Lãnh đạo Hội đồng Tự đánh giá của HV

Văn phòng HVTC

14h20

(HT 303)

14h40 - 16h00

nt

Phỏng vấn lãnh đạo các khoa, bộ môn trực thuộc Học viện

Lãnh đạo các khoa, bộ môn trực thuộc Học viện (theo DS)

Ban TCCB

16h00 (HT 303)

16h20 - 17h20

Hội trường 307

Phỏng vấn người học SĐH (học viên cao học, NCS)

Người học SĐH (học viên cao học, NCS) (theo DS)

Khoa SĐH

Hội trường 308

Phỏng vấn người học hệ đại học chính quy

Người học hệ đại học chính quy (theo DS)

Ban CTCT&SV

 

17h20 - 17h45

Phòng họp B

Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).

Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên (nếu có nhu cầu).

Ban KT&QLCL

 

 

 

 

 

 

Ngày làm

 việc thứ hai

(10/12)

7h30

(HT 303)

7h50 - 8h50

Hội trường 307

Phỏng vấn Nhóm chuyên viên, kỹ thuật viên và nhân viên

Chuyên viên, kỹ thuật viên và nhân viên (theo DS)

Ban TCCB

8h40

9h00 - 10h30

nt

Phỏng vấn Nhóm giảng viên

Giảng viên (theo DS)

Ban TCCB

10h25

(HT 303)

10h45 - 11h45

nt

Phỏng vấn Nhóm cán bộ lãnh đạo quản lý các phòng/ban/trung tâm/viện

Cán bộ lãnh đạo quản lý các phòng/ban/trung tâm/viện (theo DS)

Ban TCCB

13h15

(HT 303)

13h30 - 14h35

nt

Phỏng vấn Nhóm Cán bộ đoàn thể:

Nhóm Cán bộ đoàn thể (theo DS)

Văn phòng Đảng Đoàn

14h25

(HT 303)

14h45 - 15h45

nt

Phỏng vấn Nhóm nhà tuyển dụng

Nhóm nhà tuyển dụng (theo DS)

Ban QLĐT, Các khoa

15h40

(HT 303)

16h00 - 17h00

Hội trường 307

Nhóm cựu học viên cao học, NCS

Nhóm cựu học viên cao học, NCS (theo DS)

Khoa SĐH

Hội trường 308

Nhóm cựu sinh viên

Nhóm cựu sinh viên (theo DS)

Ban CTCT&SV

 

17h00 -17h30

Phòng họp B

Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).

Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên (nếu có nhu cầu).

Ban KT&QLCL

Ngày làm

 việc thứ ba

(11/12)

7h45

(PH A)

8h00 - 11h30

Phòng họp B

Làm việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu.

BGĐ, Hội đồng TĐG, Trưởng các đơn vị

Ban KT&QLCL

Ngày làm

 việc thứ tu

(12/12)

9h45

(PH A)

10h00 -11h30

Phòng họp B

Thăm phòng thực hành; sân bãi; kí túc xá; cơ sở y tế; các cơ sở vật chất khác

Các Ban QTTB, CTCT&SV, Trạm Y tế, Văn phòng

Ban KT&QLCL

Thăm Thư viện/Phòng tư liệu

Ban CTCT&SV, Thư viện

Ban KT&QLCL

Ngày làm

 việc thứ năm

 

(13/12)

13h45

(PH A)

14h00 - 15h30

Phòng họp A

Đoàn ĐGN làm việc với Lãnh đạo HVTC

Ban Giám đốc

Văn phòng

15h15

(PH A)

15h30 - 17h30

Phòng họp A

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Học viện Tài chính

BGĐ, Hội đồng TĐG, Trưởng các đơn vị

Ban KT&QLCL

Ban KT&QLCL
Số lần đọc: 2577