Tiếng Việt | English
Thứ hai, 09/01/2017 - 9:38

TB: v/v vay vốn và miễn, giảm học phí năm học 2016-2017
Số: 02 /TB-CTCT&SV Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017

Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi và miễn, giảm học phí, Ban CTCT&SV thông báo đến các khoa, lớp sinh viên  một số nội dung công việc như sau:

1. Đối tượng được vay vốn:

a) Sinh viên thuộc diện được miễn giảm học phí

b) Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ, nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

c) Sinh viên là con (con đẻ hoặc con nuôi hợp pháp) của hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của TTCP.

d) Sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của UBND xã (phường) nơi cư trú.

2. Đối tượng thuộc diện miễn, giảm học phí

2.1. Đối tượng được miễn học phí:

a) Sinh viên là người có công, hoạc thân nhân của người có công với cách mạng;

b) Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế;

c)Sinh viên từ 16 đến 22 tuổi học văn bằng trứ nhất, hưởng chính sách trợ giúp xã hội theo khoản 1 điều 5 nghị định 136/2013/NĐCP ngày 21/10/2013;

d)  Sinh viên hệ cử tuyển.

e)  Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo;

f) Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện khó khăn và đặc biệt khó khăn ;

2.2. Các đối tượng được giảm học 70% phí gồm:

  Sinh viên là người dân tộc thiểu số ( không phải là dân tộc rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn;

2.3. Các đối tượng được giảm 50% học phí:

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

3. Thời gian và quy trình

a) Sinh viên thuộc diện được vay vốn có nhu cầu, tự kê khai Giấy xác nhận theo mẫu  và nộp cho cán sự lớp, lớp tập hợp đơn kèm danh sách nộp cho đ/c Triều- Phòng 209

b) Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí  tự kê khai Đơn đề nghị miễn, giảm học phí theo mẫu, kèm các giấy tờ quy định (Chi tiết xem Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH) và nộp cho cán sự lớp, lớp tập hợp đơn kèm danh sách gửi về khoa để khoa xác nhận.

c) Thời gian nhận đơn và giấy của các lớp sinh viên là 1tháng  từ 15/2 – 15/3/2017

     Ban CTCT&SV thông báo để BCN các khoa, BCS các lớp sinh viên biết ,thực hiện.

* Chú ý: Học kỳ này chỉ nhân đơn xin MGHP của SV thuộc hộ nghèo năm 2017 và SV diện chính sách chưa có tên trong danh sách MGHP ở học kỳ trước.

Bấm vào đây để tải các mẫu đơn

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 4354