Tiếng Việt | English
Thứ hai, 23/01/2017 - 11:28

TB v/v sinh viên chưa hoàn thành chương trình Sinh hoạt công dân – học sinh sinh viên đầu khóa CQ54 và cuối khóa CQ51
Sau khi kết thúc chương trình học chính trị đầu khóa, cuối khóa sinh viên. Học viện yêu cầu sinh viên viết “Bài thu hoạch chính trị công dân”, để hoàn tất việc đánh giá, xếp loại sinh viên tham gia chương trình học.

Hiện nay còn những sinh viên chưa nộp bài thu hoạch, hoặc có điểm bài thu hoạch chưa đạt, Ban CTCT&SV thông báo đến các khoa, lớp sinh viên nội dung sau:

1. Danh sách sinh viên chưa hoàn thành chương trình giáo dục công dân 

Tải  Danh sách sinh viên CQ 51 chưa hoàn thành chương trình giáo dục công dân

Tải  Danh sách sinh viên CQ 54 chưa hoàn thành chương trình giáo dục công dân  

2. Sinh viên có tên trong danh sách trên, làm “Bài thu hoạch chính trị công dân” và nộp về P.209 ban CTCT&SV từ ngày 13/02/2017 đến ngày 17/02/2017. Sau thời hạn trên sinh viên không nộp bài thu hoạch coi như chưa hoàn thành chương trình giáo dục công dân năm học 2016-2017; Học viện sẽ xử lý theo đúng quy chế đào tạo.

Câu hỏi bài thu hoạch đầu khóa CQ54:

Câu 1. Tín chỉ là gì?

Câu 2. Lấy ví dụ minh họa về cách tính điểm trung bình chung học kỳ và trung bình chung tích lũy theo thang điểm 4.

Câu 3. Nêu quyền của sinh viên; các hành vi sinh viên không được làm; liên hệ bản thân.

Câu hỏi bài thu hoạch cuối kháo CQ51:

Câu 1: Anh/chị hãy nêu các bước của quy trình tuyển chọn nhân lực. Theo anh/chị khi đi phỏng vấn tuyển dụng, ứng viên cần chuẩn bị gì để đạt hiệu quả cao.

Câu 2: Hãy phân biệt những điểm khác biệt cơ bản giữa cán bộ công chức và viên chức?

Theo anh/chị các chức danh ở cấp xã hiện nay, chức danh nào được xác định là cán bộ, chức danh nào được xác định là công chức.

 

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 2218