Tiếng Việt | English
Thứ hai, 13/02/2017 - 11:28

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh
Số: 85/TB-HVTC Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017

Tên bên mời thầu: Học viện Tài chính.

Địa chỉ: Số 8 – Phan Huy Chú – quận Hoàn Kiếm – thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0439331869 Fax: 0439331865 E-mail: Trungtamthongtin@hvtc.edu.vn

Mã số thuế: 0101592465

Học viện Tài chính kính đề nghị Báo Đấu thầu; Cổng thông tin Bộ Tài chính đăng thông tin mời chào hàng với những nội dung sau:

1. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Trang bị thiết bị công nghệ thông tin cho khối quản lý và nâng cấp, mua bản quyền phần mềm diệt virus.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Nội dung chính của gói thầu: trang bị 40 máy tính để bàn; 20 máy in A4 và 300 bản quyền phần mềm diệt virus.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 90 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Trang bị thiết bị công nghệ thông tin cho khối quản lý và nâng cấp, mua bản quyền phần mềm diệt virus.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 phút ngày 17/02/2017 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 24/02/2017 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm bán HSYC, nhận HSĐX: Phòng 204, Nhà B, Trung tâm Thông tin, Học viện Tài chính, số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 043.9332397;  fax: 043.9331865.

8. Giá bán một bộ HSYC: 1.000.000đ (bằng chữ: một triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu:

- Số tiền 10.000.000đ (bằng chữ: mười triệu đồng chẵn);

- Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của ngân hàng; tổ chức tài chính; đặt cọc bằng séc tại Ban Tài chính Kế toán – Học viện Tài chính

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 24/02/2017.

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 15 phút ngày 24/02/2017 tại phòng  204, Nhà B, Học viện Tài chính, số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Học viện Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Trung tâm Thông tin
Số lần đọc: 1228