Tiếng Việt | English
Thứ hai, 13/02/2017 - 11:26

Thông báo mời thầu
Số: 84/TB-HVTC Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017

Tên bên mời thầu: Học viện Tài chính.

Địa chỉ: Số 8 – Phan Huy Chú – quận Hoàn Kiếm – thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0439331869 Fax: 0439331865 E-mail: Trungtamthongtin@hvtc.edu.vn

Mã số thuế: 0101592465

Học viện Tài chính kính đề nghị Báo Đấu thầu; Cổng thông tin Bộ Tài chính đăng thông tin mời thầu với những nội dung sau:

1. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: “Mua sắm máy chủ và máy phát điện dự phòng 100KVA cho phòng máy chủ của Học viện Tài chính”.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp, lắp đặt, cài đặt 02 máy chủ và 01 máy phát điện dự phòng 100KVA cho phòng máy chủ của Học viện Tài chính.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 120 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm máy chủ và máy phát điện dự phòng 100KVA cho phòng máy chủ của Học viện Tài chính.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước + Thu sự nghiệp.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 09 giờ 00 phút ngày 17/02/2017 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 28/02/2017 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng 204, Nhà B, Trung tâm Thông tin, Học viện Tài chính, số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 043.9332397; fax: 043.9331865.

8. Giá bán một bộ HSMT: 2.000.000đ (bằng chữ: hai triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu :

- Số tiền 25.000.000đ (bằng chữ: hai mươi lăm triệu đồng chẵn);

- Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của ngân hàng; tổ chức tài chính; đặt cọc bằng séc tại Ban Tài chính Kế toán - Học viện Tài chính.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 28/02/2017.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 28/02/2017 tại phòng họp 206, Học viện Tài chính, số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Học viện Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Trung tâm Thông tin
Số lần đọc: 877