Tiếng Việt | English
Thứ hai, 13/03/2017 - 10:32

TB: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức HVTC năm 2016 và đề cương chi tiết bài bài giảng theo bộ môn
Hà Nội, ngày 01/03/2017

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức Học viện Tài chính năm 2016:

2. Những thí sinh dự tuyển chức danh Giảng viên:

      - Dự kiến chọn nội dung bài giảng theo đề cương chi tiết của Bộ môn thuộc Khoa đăng ký dự tuyển

Xem đề cương chi tiết môn học tại đây:

+ Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế

+ Khoa Kế toán

+ Khoa Kinh tế

+ Khoa Lý luận chính trị

+ Khoa Ngân hàng Bảo hiểm

+ Khoa Quản trị kinh doanh

+ Khoa Tài chính công

+ Khoa Tài chính Doanh nghiệp

+ Khoa Tài chính Quốc tế

      - Thí sinh đăng ký tên bài giảng qua địa chỉ mail: tochuccanbo@hvtc.edu.vn theo nội dung sau:

+ Họ và tên thí sinh; ngày tháng năm sinh;

+ Đơn vị đăng ký dự tuyển;

+ Tên bài giảng; thuộc Bộ môn…, Khoa…;

       - Thí sinh soạn bài giảng và in thành 08 cuốn gửi về Phòng 105, Ban Tổ chức cán bộ, HVTC, số 8 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước 17h00 ngày 13/03/2017;

       * Thời gian tổ chức giảng thử và kiểm tra, sát hạch cụ thể sẽ thông báo sau trên Website HVTC

       Mọi thông tin chi tiết liên hệ SĐT 043.9334.952 (Ban Tổ chức cán bộ, Học viện Tài chính). 

Ban Tổ chức Cán bộ
Số lần đọc: 5152