Tiếng Việt | English
Thứ ba, 07/03/2017 - 22:1

Lịch tuyển sinh sau đại học năm 2017 đợt 01 tại Học viện Tài chính
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017

I. LỊCH XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH

Thời gian

Nội dung xét tuyển

Địa điểm

18/03/2017

Sáng

Chấm hồ sơ dự tuyển

53E Phan Phù Tiên, Đống Đa, Hà Nội

Chiều

Chấm đề cương đề tài nghiên cứu và bài luận

19/03/2017

Sáng

Phỏng vấn thí sinh dự tuyển

Chiều

Tổng hợp kết quả xét tuyển

II. LỊCH THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

1. Ngày thi, môn thi và địa điểm:

Ngày thi

Môn thi

Địa điểm thi

25/03/2017

Sáng

09h nhận thẻ dự thi và phổ biến quy chế thi

Số 01 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm,

TP Hà Nội

Chiều

Nghiệp vụ ngành

26/03/2017

Sáng

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa MLN

Chiều

Tiếng Anh

      2. Giờ thi và hiệu lệnh:

2.1. Buổi sáng

Hiệu lệnh

7h15’

Gọi thí sinh vào phòng thi

2 hồi kẻng (hoặc chuông)

7h35’

CBCT nhận đề thi

1 hồi kẻng (hoặc chuông)

7h50’

Phát đề

1 hồi kẻng (hoặc chuông)

8h00’

Giờ bắt đầu làm bài

2 hồi kẻng (hoặc chuông)

11h00’

Giờ thu bài

1 hồi kẻng (hoặc chuông)

2.2. Buổi chiều

 

13h15’

Gọi thí sinh vào phòng thi

2 hồi kẻng (hoặc chuông)

13h35’

CBCT nhận đề thi

1 hồi kẻng (hoặc chuông)

13h50’

Phát đề

1 hồi kẻng (hoặc chuông)

14h00’

Giờ bắt đầu làm bài

2 hồi kẻng (hoặc chuông)

17h00’

Giờ thu bài

1 hồi kẻng (hoặc chuông)

(Riêng chiều 26/03/2017 thi môn Tiếng Anh: 13h45’ gọi thí sinh vào phòng thi; 14h05’ CBCT nhận đề thi;

14h20’ phát đề thi; 14h30’ giờ bắt đầu làm bài; 16h30’ thu bài).

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH PHÒNG THI

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 1810