Tiếng Việt | English
Thứ tư, 08/03/2017 - 12:21

TB: V/v đăng ký nhu cầu thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2016-2017
Thực hiện công văn số 2753/BTC-TCCB ngày 02/03/2017 của Bộ Tài chính về việc đăng ký nhu cầu thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2016-2017

Thực hiện công văn số 2753/BTC-TCCB ngày 02/03/2017 của Bộ Tài chính về việc đăng ký nhu cầu thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2016-2017

Tải file chi tiết tại đây.

 

Số lần đọc: 763