Tiếng Việt | English
Thứ năm, 09/03/2017 - 10:53

Lịch thi lại bổ sung các học phần/môn học học kỳ I năm học 2016-2017
Ngày 9 tháng 03 năm 2017

Bấm vào đây để tải lịch thi

Ghi chú: Các bộ môn có môn thi trên: Sáng 13/3/217 lên Ban Khảo thí & QLCL nhận bài thi về chấm và chuyển ngay về 

 

Ban KT&QLCL
Số lần đọc: 1387