Tiếng Việt | English
Thứ hai, 13/03/2017 - 10:32

Học viện Tài chính Thông báo Thời gian và địa điểm xét tuyển viên chức năm 2016

1. Thời gian và địa điểm tổ chức thi giảng và kiểm tra sát hạch:

  • Thời gian: Thứ bảy, ngày 18/3/2017
  • Địa điểm: Học viện Tài chính, Phố Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Cụ thể như sau:

- 7h30 ngày 18/3/2017: Tất cả thí sinh dự thi (chức danh giảng viên, chuyên viên và nghiên cứu viên) tập trung tại Hội trường A1.

- 8h ngày 18/3/2017: Bắt đầu dự thi giảng và kiểm tra sát hạch (thi giảng đối với xét tuyển giảng viên; kiểm tra sát hạch đối với xét tuyển chuyên viên và nghiên cứu viên).

+ Thí sinh dự tuyển ngạch giảng viên chuẩn bị bài giảng và giảng bài với nội dung theo chuyên ngành đăng ký dự tuyển, thời gian 50 phút trước Ban chấm giảng thực hành.

+ Thí sinh dự tuyển ngạch chuyên viên, nghiên cứu viên làm bài kiểm tra, sát hạch. Đề dạng mở, thí sinh được sử dụng tài liệu trong quá trình làm bài thi, thời gian làm bài 120 phút. Nội dung của Đề kiểm tra, sát hạch mang tính tổng hợp khái quát về trình độ chuyên môn của thí sinh đã được học, hiểu biết về nhiệm vụ của nơi đăng ký dự tuyển (Ban, Viện), đánh giá được khả năng tư duy, khả năng phân tích và tổng hợp (Luật Viên chức và các văn bản liên quan đến Luật Viên chức; những vấn đều liên quan đến tổ chức, hoạt động của Học viện Tài chính và đơn vị đăng ký xét tuyển).

(Thí sinh khi đi mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác trong trường hợp bị mất CMTND).

2. Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng theo từng Bộ môn

STT

Đơn vị tuyển dụng

Chỉ tiêu

 

Chi tiết theo Bộ môn

1. 

Khoa Tài chính doanh nghiệp

05

-BM Tài chính DN:      02

-BM Phân tích TCDN: 02

-BM Định giá tài sản:   01

2. 

Khoa Ngân hàng – Bảo hiểm

03

-BM Nghiệp vụ NH:     01

-BM Đầu tư tài chính:  01

-BM Bảo hiểm:            01

3. 

Khoa Quản trị kinh doanh

02

-BM Quản lý kinh tế:   01

-BM Marketing:           01

4. 

Khoa Tài chính quốc tế

02

-BM Tài chính quốc tế: 01

-BM Kinh tế quốc tế:    01

5. 

Khoa Kinh tế

05

-BM Kinh tế học:            02

-BM Luật Kinh tế:          02

-BM Kinh tế đầu tư TC:  01

6. 

Khoa Hệ thống thông tin kinh tế

05

-BM Thống kê và PTDB: 01

-BM Tin học cơ sở:          02

-BM Tin học TCKT:        02

7.

Khoa Tài chính công

01

 -     BM Tài chính tiền tệ:     01

8. 

Khoa Kế toán

02

-BM Kế toán DN :          02

9. 

Khoa Thuế và Hải quan

01

-BM Thuế:                      01

10. 

Khoa Cơ bản

04

-BM Toán:                      02

-BM Kinh tế lượng:        02

11. 

Khoa Ngoại ngữ

05

-BM Ngoại ngữ:             03

-BM Tiếng anh TCKT:  02

12. 

Khoa Lý luận chính trị

02

-BM Những NLCB của CN Mác LN: 01

-BM Đường lối CM của ĐCSVN:       01

 

Tổng cộng

37

 

Ban TCCB
Số lần đọc: 2509