Tiếng Việt | English
Thứ ba, 21/03/2017 - 10:0

Học viện Tài chính thông báo mời thầu
Học viện Tài chính thông báo mời thầu với những nội dung cụ thể sau:

1. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầuXây dựng phần mềm quản lý tổng thể hoạt động đào tạo tại Học viện Tài chính.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Nội dung chính của gói thầu: xây dựng, cài đặt, chuyển đổi dữ liệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tổng thể hoạt động đào tạo tại Học viện Tài chính.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng.

2. Tên dự án: Xây dựng phần mềm quản lý tổng thể hoạt động đào tạo tại Học viện Tài chính.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: không sơ tuyển, một giai đoạn hai túi hồ sơ

5. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ ngày 27 tháng 3 năm 2017 đến trước 09 giờ ngày 17 tháng 4 năm 2017 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm phát hành HSMT: Học viện Tài chính (Phòng 204, Nhà B, Số 8 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội); Điện thoại: 04.39334628.

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng).

8. Bảo đảm dự thầu: 120.000.000 đồng (bằng chữ: một trăm hai mươi triệu đồng chẵn), hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của ngân hàng/tổ chức tài chính hoặc đặt cọc bằng séc tại Ban Tài chính Kế toán Học viện Tài chính.

9. Thời điểm đóng thầu 09 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2017.

10. Thời điểm mở thầu 09 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2017.

Học viện Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Trung tâm Thông tin
Số lần đọc: 927