Tiếng Việt | English
Thứ tư, 22/03/2017 - 10:25

TB Về thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh và thi tuyển sinh hệ ĐH hình thức VLVH khóa 48, hệ VB2 hình thức VLVH khóa 17 và hệ LTĐH hình thức VLVH khóa 20 (đợt 1) năm 2017
Học viện Tài chính thông báo thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển sinh hệ đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 48, hệ văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học khóa 17 và hệ liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 20 (đợt 1) năm 2017 tại Học viện và các đơn vị liên kết. Nội dung cụ thể như sau:
  1. Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 48, hệ văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học khóa 17 và hệ liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 20 (đợt 1) năm 2017 được gia hạn đến hết ngày 5 tháng 5 năm 2017.
  2. Thời gian thi tuyển: Dự kiến ngày 20 và 21 tháng 5 năm 2017. Thời gian thi tuyển chính thức sẽ thông báo sau.

Học viện Tài chính sẽ gửi giấy báo dự thi cho các thí sinh theo địa chỉ đăng ký trong hồ sơ dự tuyển và thông báo danh sách thí sinh dự thi trên website: www.hvtc.edu.vn/khoataichuc.

Khoa Tại chức
Số lần đọc: 1201