Tiếng Việt | English
Thứ tư, 05/04/2017 - 10:36

Kết quả tuyển dụng viên chức Học viện Tài chính năm 2016
Học viện Tài chính thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau:

Tải Kết quả tuyển dụng viên chức Học viện Tài chính năm 2016

Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày thông báo đến hết ngày 20/4/2017 tại Ban Tổ chức cán bộ, Phòng 105, số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội (trong giờ hành chính). Tải mẫu đơn phúc khảo

Lưu ý: chỉ nhận đơn phúc khảo đối với thí sinh dự tuyển chức danh chuyên viên và nghiên cứu viên.

Ban Tổ chức cán bộ
Số lần đọc: 2503