Tiếng Việt | English
Thứ hai, 24/04/2017 - 11:28

TB Về việc đăng ký xét cấp học bổng Thắp sáng tương lai 2017
Căn cứ Đề nghị của Ban điều hành Quỹ học bổng Thắp sáng tương lai; ý kiến chỉ đạo thống nhất của Ban Giám đốc Học viện, Ban CTCT&SV thông báo tới các Khoa Quản lý sinh viên và sinh viên về chương trình học bổng Thắp sáng tương lai năm 2017 như sau:

1. Đối tượng xét cấp học bổng

+ Sinh viên hệ Đại học chính quy CQ51,52, 53;

+ Có điểm TBC tích lũy từ 7,0 điểm trở lên (riêng đối với sinh viên dân tộc thiểu số hoặc vùng sâu – vùng xa đạt từ 6,5 điểm trở lên);

+ Có đam mê phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và tư vấn. Tích cực tham gia vào công tác Đoàn, Hội.

+ Có hoàn cảnh gia đình khó khăn (thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn);

+ Không phải thi lại, không vi phạm quy chế, không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo khoa trở lên.

2. Hồ sơ xét tuyển                                                 

+ Mẫu đăng ký học bổng Thắp sáng tương lai (dowload tại ĐÂY).

+ Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn (Mẫu dowload tại ĐÂY).

+ Bảng điểm (có dấu xác nhận của Học viện).

+ Các giấy tờ chứng minh thành tích trong công tác Đoàn, Hội, học bổng.

+ Bản sao chứng thực Sổ hộ nghèo, cận nghèo (nếu có).

+ Các giấy tờ khác chứng minh hoàn cảnh khó khăn (sổ vay vốn, sổ khám bệnh của bố mẹ, hóa đơn thanh toán viện phí, hóa đơn thuốc …nếu có).

3. Số lượng sinh viên đề nghị xét cấp học bổng

            Mỗi khoa lựa chọn 5 sinh viên.

4. Thời gian, nơi nhận hồ sơ xét tuyển

+ Từ ngày 21/4/2017 đến hết ngày 04/5/2017, sinh viên nộp hồ sơ cho Khoa Quản lý sinh viên.

+ Từ ngày 05/5/2017 đến hết ngày 10/5/2017, các Khoa Quản lý sinh viên lập Danh sách sinh viên được xét cấp học bổng (ghi rõ điểm TBC tích lũy, hoàn cảnh gia đình, điện thoại liên hệ), gửi kèm hồ sơ về Ban CTCT&SV.

Mọi thông tin chi tiết xem thêm trên trang web của Quỹ: www.thapsangtuonglai.com

 

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 1930