Tiếng Việt | English
Thứ hai, 08/05/2017 - 13:51

TB v/v Tham dự Tập huấn Kiểm soát Tập trung kinh tế và hoạt động M&A trong lĩnh vực phân phối lưu thông
Căn cứ Giấy mời số 52/GM-SCT, ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Sở Công thương Hà Nội, về việc tập huấn “Kiểm soát Tập trung kinh tế và hoạt động M&A trong lĩnh vực phân phối lưu thông”.

Được sự ủy quyền của Giám đốc Học viện, Ban Công tác chính trị & Sinh viên thông báo đến các Khoa Quản lý sinh viên và toàn thể sinh viên quan tâm sắp xếp thời gian tham dự lớp tập huấn “Kiểm soát Tập trung kinh tế và hoạt động M&A trong lĩnh vực phân phối lưu thông

Thời gian: từ 8h00 ngày 11 tháng 5 năm 2017 (thứ năm)

Địa điểm: Hội trường tầng 2, số 23 Ngô quyền, Hoàn kiếm, Hà Nội

Nội dung: Tổng quan, thực trạng mua, bán, sáp nhập tại Hà Nội; Giới thiệu các quy định của pháp luật về tập trung kinh tế (mua, bán, sáp nhập); thực tiễn thực thi Luật cạnh tranh về kiểm soát tập trung kinh tế nói chung và trong lĩnh vực phân phối bán lẻ nói riêng.

Để giúp cho công tác tổ chức được chu đáo, Ban Công tác chính trị & Sinh viên đề nghị sinh viên đăng ký tham dự đăng ký (Họ và tên:; lớp sinh viên) qua Email:thachhvtc@gmail.com trước ngày 09/5/2017.

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 553