Tiếng Việt | English
Thứ tư, 24/05/2017 - 10:45

TB Về việc khám sức khoẻ ra trường cho sinh viên hệ Liên thông đại học khóa 18
Thực hiện thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khoẻ tuyển dụng, định kỳ, ra trường cho học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ, THCN.

Thực hiện thông báo số 1235/TB- HVTC ngày 06/12/2016 của Học viện Tài chính về kế hoạch khóa luận tốt nghiệp hệ Liên thông ĐH khóa 18(TS đợt 3/ 2015).

 Hội đồng sức khoẻ Học viện giao cho Trạm y tế phối hợp với Ban, Khoa, Đơn vị liên kết đào tạo và Cơ sở y tế đủ điều kiện về chức  năng chuyên môn tổ chức khám sức khỏe ra trường cho sinh viên hệ Liên thông đại học khóa 18.

Thời gian khám: Ngày 07/6/2017( 01 ngày).

Sáng từ 08h00 đến 11h00.

Chiều từ 13h00 đến 16h00.

Địa điểm khám: Trạm y tế Học viện Tài chính, tầng I nhà B9( khu B)- P. Đức Thắng- Bắc Từ Liêm- Hà Nội.

Nội dung khám gồm: Khám nội tổng hợp, Xét nghiệm máu, Siêu âm ổ bụng tổng quát.

Kinh phí khám: Do sinh viên tự đóng góp và nộp trước ngày 05/6/2017. Số tiền là: 250.000đ/lượt khám.( Các lớp LC18.21.05+ 06+ 07+ 08 nộp tiền về văn phòng Khoa Cơ bản, Các lớp LC18.21.09+10+11+12+13+14+15+16 nộp tiền về văn phòng Đơn vị liên kết).

Hội đồng sức khoẻ Học viện đề nghị văn phòng Khoa Cơ bản, các Đơn vị liên kết đào tạo sinh viên khóa 18, Ban cán sự các lớp thông báo cho sinh viên của đơn vị, lớp mình biết và thực hiện.

Trạm y tế Học viện Tài chính
Số lần đọc: 902