Tiếng Việt | English
Thứ ba, 04/07/2017 - 9:3

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 6 và kế hoạch công tác tháng 7 năm 2017
Số: 566/BC-HVTC ngày 03 tháng 7 năm 2017

I. Kết quả thực hiện công tác tháng 6 năm 2017

1. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

+ Công việc đã hoàn thành:

- Tổ chức thi tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học khóa 43.

- Tổ chức thi tuyển sinh hệ LTĐH khóa 20, ĐHVB2 khóa 17.

- Nhận hồ sơ xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT hệ ĐH chính quy khóa 55. (đợt 1 từ 5/6 – 20/6/2017)

- Tổ chức thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ II năm học 2016-2017.

- Tổ chức cho học viên cao học bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

- Thu và chấm luận văn sinh viên hệ đại học chính quy khóa 51.

- Bế giảng 02 lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng tại Hà Nội; hoàn thành 13 lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ tài chính kế toán tại Phú Thọ; 03 lớp tập huấn luật ngân sách, luật kế toán tại Bình Phước.

+ Công việc đang triển khai:

- Xét tuyển học cùng lúc 2 chương trình đối với sinh viên CQ54 và xét tuyển bổ sung CQ53.

- Rà soát, chỉnh sửa Quy định đào tạo chất lượng cao, Quy định miễn học, miễn thi và quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh tại Học viện Tài chính.

- Rà soát kết quả học tập và xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy, liên thông đại học và đại học bằng hai.

- Tuyên truyền công tác tuyển sinh và xét tuyển thẳng khóa 55 của Học viện.

- Phối hợp với ACCA, Deloitte xét cấp học bổng Thắp sáng tương lai 2017.

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học

+ Công việc đã hoàn thành:

- Xuất bản 01 số tạp chí Tiếng Anh.

- Xuất bản 01 số tạp chí tiếng Việt; 05 cuốn giáo trình, tài liệu học tập.

- Tổng hợp, bổ sung, sửa chữa các công trình nghiên cứu khoa học năm 2017.

- Nghiệm thu 02 đề tài khoa học cấp Học viện năm 2017.

- Tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài sinh viên gửi dự thi cấp bộ.

- Tổ chức hội thảo: “Cơ chế, chính sách và công cụ tài chính kế toán phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam”, “Diễn biến giá cả thị trường ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2017”.

+ Công việc đang triển khai:

- Tổ chức hội thảo: “Cơ chế tự chủ tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang”.

3. Hợp tác quốc tế và liên kết đào tạo quốc tế

+ Công việc đã hoàn thành:

- Tổ chức cho sinh viên khóa 5 chương trình Cử nhân thực hành Ngân hàng - Bảo hiểm bảo vệ tốt nghiệp.

- Khai giảng lớp Bổ sung kiến thức cho khóa 7 chương trình Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư.

- Giao đề tài nghiên cứu luận văn cho khóa 6 chương trình Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư.

- Xây dựng phương án tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp KH&CN giai đoạn 2017-2019 (Viện ĐTQT).

+ Công việc đang triển khai theo kế hoạch:

- Nhận hồ sơ tuyển sinh khóa 2 chương trình liên kết đào tạo cấp hai bằng đại học liên kết giữa Học viện Tài chính và Đại học Greenwich; tuyển sinh khóa 8 chương trình Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư (Viện ĐTQT).

4. Công tác tổ chức cán bộ

+ Công việc đã hoàn thành:

- Giao hướng dẫn tập sự cho viên chức tuyển dụng năm 2016.

- Phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại Thanh Hóa theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức đánh giá cán bộ, viên chức năm học 2016 – 2017.

- Tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2016-2017 tại các đơn vị.

- Cử cán bộ tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng.

- Giải quyết các chính sách, chế độ đối với viên chức.

+ Công việc đang triển khai theo kế hoạch:

- Trình phê duyệt danh sách CBVC quy hoạch giai đoạn 2016-2021 và quy hoạch giai đoạn 2021-2026.

5. Công tác tài chính, cơ sở vật chất

+ Công việc đã hoàn thành:

- Thực hiện dự toán ngân sách tháng 6/2017. Tính đến 30/6/2017 giải ngân được 108.857trđ đạt 53,37%.

- Báo cáo Bộ về điều chỉnh dự toán NSNN năm 2017 lần thứ nhất.

  • Xây dựng dự toán NSNN năm 2018 trình Bộ Tài chính.
  • Hoàn thành sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ
  • Lắp đặt thiết bị thuộc gói thầu “Cung cấp lắp đặt thiết bị hạ tầng phòng máy chủ” thuộc dự án “Đầu tư trang thiết bị nâng cao năng lực giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Học viện Tài chính”.
  • Triển khai thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc dự án “Xây dựng phần mềm quản lý tổng thể hoạt động đào tạo tại Học viện Tài chính”.

- Cập nhật thông tin trên cổng thông tin con của các đơn vị.

6. Công tác thanh tra

+ Công việc đã hoàn thành:

- Tình hình thực hiện giờ lên lớp của giảng viên, sinh viên và giờ làm việc của các đơn vị tại Học viện được thực hiện nghiêm túc.

- Công tác tổ chức thi kết thúc học phần, các lớp học lại và thi kết thúc học phần các lớp học lại đợt 2 học kỳ II năm học 2016-2017 từ 07/5 đến 11/6 được thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định.

+ Công việc đang triển khai theo kế hoạch:

- Kiểm tra thi kết thúc học phần/môn học Đợt 2 học kỳ II năm học 2016-2017 từ ngày 12-30/6.

- Giám sát việc xét, công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy khóa 51.

- Kiểm tra công tác xét công nhận tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học khóa 43.

7. Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên

+ Công việc đã hoàn thành:

- Tổ chức sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

- Sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

- Tổ chức thành công hội thảo khoa học sinh viên với chủ đề “Sinh viên khởi nghiệp”.

- Tổ chức lễ ra quân tình nguyện hè 2017 với nhiều hoạt động tình nguyện hè ý nghĩa như: Chương trình tiếp sức mùa thi, tình nguyện hiến máu nhân đạo, tình nguyện tại các cơ sở trẻ em khuyết tật…

- Tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2016 – 2017 tại các đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Thi đua yêu nước 11/6, Ngày Báo chí Việt Nam 21/6, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

+ Công việc đang triển khai:

- Tổ chức đoàn đi tham quan du lịch cho cán bộ viên chức chuẩn bị nghỉ hưu.

II. Kế hoạch thực hiện công tác tháng 7 năm 2017

1. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

- Xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ VLVH khóa 43 hệ liên thông đại học hình thức VLVH khóa 18, hệ VB2 hình thức VLVH khóa 15 (Khoa TC).

- Thông báo kế hoạch nhập học, khai giảng hệ LTĐH khóa 20 và ĐH VB2 khóa 17 chính quy (Ban QLĐT).

- Xét tuyển và thông báo kế hoạch nhập học CQ55 diện xét tuyển thẳng học sinh giỏi căn cứ kết quả học tập bậc THPT năm 2017; chuẩn bị xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 (Ban QLĐT).

- Xét tuyển bổ sung học cùng lúc 2 chương trình CQ54 (Ban QLĐT).

- Hoàn thành Quy định đào tạo chất lượng cao (Ban QLĐT).

- Triển khai kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 (Ban QLĐT).

- Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ II năm học 2016-2017 (Ban CTCT&SV).

- In, cấp hồ sơ cho sinh viên khóa 51 tốt nghiệp (Ban CTCT&SV).

- Tổ chức học kỳ phụ cho sinh viên.

- Tiếp tục rà soát kết quả học tập và xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy, LTĐH và ĐH VB2 (Ban KT&QLCL).

- Tham gia chấm thi THPT quốc gia tại Thanh Hóa (Ban KT&QLCL).

- Rà soát kết quả học tập học kỳ II năm học 2016-2017 của sinh viên hệ ĐH chính quy, LTĐH và ĐH VB2 (Ban KT&QLCL).

- Tổng hợp ý kiến phản hồi của sinh viên đối với giảng viên; ý kiến phản hồi của sinh viên, giảng viên về lớp tín chỉ (Ban KT&QLCL).

- Bán hồ sơ tuyển sinh Cao học đợt 2/2017 (Khoa SĐH).

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học

- Xuất bản 01 số nội san tháng 7; 01 số tạp chí tháng 7.

- Ký hợp đồng các nhiệm vụ NCKH bổ sung năm 2017.

- Tổ chức hội thảo: “Cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.

3. Hợp tác quốc tế và liên kết đào tạo quốc tế

- Tiếp tục tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Tài chính với Đại học Leeds Beckett khóa 2017 (Ban HTQT).

- Phỏng vấn đầu vào chương trình cử nhân Kế toán - Kiểm soát - Kiểm toán khóa 1 (Ban HTQT).

- Tổ chức cho sinh viên khóa 6, khóa 7 chương trình Thạc sỹ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị bảo vệ tốt nghiệp; tuyển sinh khóa 9 (Ban HTQT).

- Xét tuyển và khai giảng đợt 1 - khóa 2 chương trình liên kết đào tạo cấp hai bằng đại học liên kết giữa Học viện Tài chính và đại học Greenwich (Viện ĐTQT).

- Tuyển sinh, xét duyệt hồ sơ khóa 8 chương trình LKĐT Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư (Viện ĐTQT).

- Giao đề tài luận văn cho khóa 6 chương trình LKĐT Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư (Viện ĐTQT).

4. Công tác tổ chức cán bộ

- Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo; thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cho 02 viên chức giữ chức vụ lãnh đạo.

- Mở các lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu cho giảng.

- Cử các CBVC tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, đi học và công tác trong và ngoài nước

- Triển khai các công tác về tổ chức cán bộ phục vụ các kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

- Giải quyết các chính sách, chế độ đối với viên chức.

5. Công tác tài chính, cơ sở vật chất

- Thực hiện dự toán ngân sách tháng 7 (Ban TCKT).

- Xây dựng dự toán NSNN năm 2018 (Ban TCKT).

- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ tuyển sinh ĐHCQ khóa 55 (Ban TCKT, QTTB).

- Làm việc với các đơn vị liên quan triển khai xây dựng phần mềm quản lý tổng thể hoạt động đào tạo của Học viện (TTTT).

- Triển khai thực hiện các gói thầu thuộc dự án “Đầu tư trang thiết bị nâng cao năng lực giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Học viện Tài chính” (TTTT).

- Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định nộp lưu chiểu nguồn tài liệu nội sinh (Thư viện).

- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng mở rộng Học viện Tài chính (Ban QLDA).

6. Công tác thanh tra

- Kiểm tra tình hình thực hiện giờ lên lớp của giảng viên, sinh viên và giờ làm việc của các đơn vị tại Học viện

- Kiểm tra thi lại các học phần học kỳ II năm học 2016-2017 đối với các hệ.

- Lập kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2017 - 2018.

7. Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên

- Tổ chức đoàn đi tham quan du lịch cho cán bộ viên chức chuẩn bị nghỉ hưu.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc chuẩn bị cho công tác đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 02/7, 27/7, 28/7.

Văn phòng Học viện
Số lần đọc: 2882