Tiếng Việt | English
Thứ năm, 27/07/2017 - 10:16

Bảng đối chiếu kết quả NCKH sinh viên năm học 2016-2017
Ngày 26 tháng 7 năm 2017

Ban QLKH gửi bảng tổng hợp kết quả NCKH sinh viên năm học 2016-2017:

- Ban QLKH đề nghị sinh viên đối chiếu kết quả NCKH trong năm học 2016-2017 (Tải bảng kết quả tại đây)

- Thời gian nhận phản hồi đến hết ngày 10/8/2017. Sau thời gian đối chiếu, mọi phản hồi sẽ không được công nhận.

- Mọi thông tin phản hồi gửi bằng văn bản về phòng 315- Ban QLKH nhà hiệu bộ - Đức Thắng.

Ban QLKH
Số lần đọc: 1904