Tiếng Việt | English
Thứ năm, 27/07/2017 - 14:25

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh
Số: 658/TB-HVTC Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2017

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Kính gửi:  Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Cổng thông tin Bộ Tài chính.

Tên bên mời thầu: Học viện Tài chính.

Địa chỉ: Số 8 – Phan Huy Chú – quận Hoàn Kiếm – thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0439331869 Fax: 0439331865 E-mail: Trungtamthongtin@hvtc.edu.vn

Mã số thuế: 0101592465

Học viện Tài chính kính đề nghị Báo Đấu thầu; Cổng thông tin Bộ Tài chính đăng thông tin mời chào hàng với những nội dung sau:

1. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Mua máy chiếu cho các phòng đa năng.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Nội dung chính của gói thầu: 04 máy chiếu; 04 bộ dây cáp, giá treo, màn chiếu; 01 gói dịch vụ thi công.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 60 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua máy chiếu cho các phòng đa năng.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00phút ngày 01/08/2017 đến trước 9h giờ 00 phút ngày 08/08/2017 (trong giờ hành chính)

7. Địa điểm bán HSYC, nhận HSĐX: Phòng 204, nhà B, Trung tâm Thông tin, Học viện Tài chính, số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 04. 39332397; fax 043. 9331865.

8. Giá bán một bộ HSYC: 1.000.000đ (bằng chữ: một triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu:

- Số tiền 2.000.000đ (bằng chữ: hai triệu đồng chẵn);

- Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của ngân hàng; tổ chức tài chính; đặt cọc tại Ban Tài chính Kế toán - Học viện Tài chính.

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 08/08/2017.

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 15 phút ngày 08/08/2017 tại phòng  204, Nhà B, Học viện Tài chính, số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Học viện Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Trung tâm Thông tin
Số lần đọc: 2003