Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 25/09/2017 - 9:23

Lịch khám sức khỏe nhập trường CQ55
Thời gian: 04 ngày: Từ 02 đến 5/10/2017 ; Sáng từ 7h30-11h30, chiều 13h-17h. Địa điểm: Trạm y tế Học viện Tài chính-Tầng 1 nhà B9 - Phố Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng- TP Hà Nội.

Ngày tháng

năm

KHÁM SÁNG

Số lượng

KHÁM CHIỀU

Số lượng

Thứ 2

02/10/2017

55/11.CLC(01+02+03+04+05+06)

55/21(03+04+09+10+11+12)

55/22(05+06)

484

55/21.CLC(01+02+03+04+05+06)

55/21(05+06+07+08+13+14+15+16)

483

Thứ 3

03/10/2017

55/21(01+02)

55/51(01+02+03+04+05+06)

55/61(01+02)

55/62(01+02)

55/63(01+02)

497

55/05(01+02)

55/31(01+02+03+04)

55/32(01+02+03+04)

55/41(01+02+03+04)

55/22(01+02)

487

Thứ 4

04/10/2017

55/02(01+02+03+04)

55/03(01+02+03+04)

55/05(03+04+05+06)

55/15(01+02)

55/22(07+08)

511

55/01(01+02+03+04)

55/08(01+02+03+04)

55/23(01+02+03+04)

55/22(03+04)

502

Thứ 5

05/10/2017

55/09(01+02)

55/11(05+06+07+08+13+14)

55/16(01+02)

55/18(01+02)

55/22(09+10)

423

55/11(01+02+03+04+09+10+11+12)

55/15(03+04+05+06)

55/19(01+02)

529

   Lưu ý :-   Trước khi khám siêu âm sinh viên cần uống nhiều nước, nhịn tiểu để kết quả chính xác.                                       

Lịch khám này thay cho lịch khám sức khỏe theo Thông báo số 861/TB-HVTC ngày 8 tháng 9 năm 2017   
Trạm Y tế Học viện
Số lần đọc: 927