Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 24/10/2017 - 19:32

TB: V/v Tập trung đội tuyển Olympic Toán 2018
Số: 109/TB - KT&QLCL Hà Nội ngày 24 tháng 10 năm 2017

     Kính gửi:       - Bộ môn Toán;

- Ban Quản trị thiết bị;

- Các lớp sinh viên hệ Đại học chính quy.

Căn cứ thông báo số 01 ngày 22/8/2017 của Hội Toán học Việt Nam về việc tổ chức kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc năm 2018” lần thứ 26 được tổ chức từ ngày 09/4/2018 đến ngày 15/4/2018 tại Trường Đại học Quảng Bình, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Thông báo số 103/2017-KT&QLCL ngày 21/09/2017 của Ban Khảo thí và QLCL về việc đăng ký dự thi Olympic Toán 2018;

Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng thông báo:

1. Những sinh viên đăng ký tham gia Olympic Toán 2018 đến tập trung nghe phổ biến nội dung ôn tập theo thời gian và địa điểm như sau:

             - Thời gian: 18h ngày 27/10/2017 (thứ 6)

- Địa điểm: Giảng đường A4

2. Sinh viên chưa đăng ký muốn tham gia đội tuyển có thể tiếp tục đăng ký bổ sung tại buổi tập trung hướng dẫn ôn tập.

3. Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp tại Phòng 103 - Ban Khảo thí và QLCL - Tòa nhà Hiệu Bộ (Số điện thoại: 0438386867 số máy lẻ 101)

Ban KT&QLCL
Số lần đọc: 253