Tiếng Việt | English | Mobile
Chủ nhật, 29/10/2017 - 9:59

TB V/v Thời gian ôn luyện Olympic Toán 2018
Số: 110/TB - KT&QLCL ngày 24 tháng 10 năm 2017

Kính gửi:           - Bộ môn Toán;

- Ban Quản trị thiết bị;

- Các lớp sinh viên hệ Đại học chính quy.

Căn cứ thông báo số 01 ngày 22/8/2017 của Hội Toán học Việt Nam về việc tổ chức Kỳ Thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc năm 2018” lần thứ 26 được tổ chức từ ngày 09/4/2018 đến ngày 15/4/2018 tại Trường Đại học Quảng Bình, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Thông báo số 103/2017-KT&QLCL ngày 21/09/2017 của Ban Khảo thí và QLCL về việc đăng ký dự thi Olympic Toán 2018;

Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng thông báo:

1.  Lịch Ôn luyện chung: Bắt đầu Từ 02/11-28/11/2017 và Từ 02/01-18/01/2018 (15 buổi học)

- Thời gian: Từ 18h – 21h các ngày Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần

- Địa điểm: Giảng đường A2

2. Lịch Thi Tuyển:

- Thời gian: 18h ngày Thứ 6 (19/01/2018)

- Địa điểm: Giảng đường A2

3. Lịch Ôn luyện đội tuyển: Bắt đầu từ 22/01-09/04/2018

* Đội Giải tích:

- Thời gian: Từ 18h – 21h ngày Thứ 2 và Thứ 4 hàng tuần

- Địa điểm: Giảng đường 205B

* Đội Đại số:

- Thời gian: Từ 18h – 21h ngày Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần

- Địa điểm: Giảng đường 205B

* Ghi chú:     - Nghỉ ôn thi hết Học phần tháng 12/2017

                        - Nghỉ Tết từ 11/02-04/03/2018

Ban KT&QLCL
Số lần đọc: 428