Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 05/12/2017 - 9:42

Học viện Tài chính thông báo mời thầu
Học viện Tài chính thông báo mời thầu với những nội dung cụ thể sau:
1. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: "Gói thầu số 08: Kiểm toán"

- Loại gói thầu: Tư vấn

- Nội dung chính của gói thầu: Kiểm toán

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.

2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Đại học - Học viện Tài chính tại phường Đức Thắng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: không sơ tuyển, một giai đoạn hai túi hồ sơ

5. Thời gian phát hành HSMT: ttừ 09 giờ 00’, ngày 08 tháng 12 năm 2017 đến trước 09 giờ 00’, ngày 28 tháng 12 năm 2017 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Quản lý dự án ĐTXD Học viện Tài chính

  • Địa chỉ: Phòng 205, nhà Hiệu bộ, cơ sở Học viện Tài chính tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 
  • Điện thoại: 024 - 39.331.853;  0904167775

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

8. Bảo đảm dự thầu: không yêu cầu.

9. Thời điểm đóng thầu 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2017.

10. Thời điểm mở thầu 09 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2017.

Học viện Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 
 
Số lần đọc: 153