Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ bảy, 03/11/2018 - 16:42

TB Tổ chức Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ III
Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2017

          Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 - 2018, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Học viện Tài chính phối hợp triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ III, cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

        - Hội thi “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng các mô hình toán học, mô hình kinh tế lượng, các phần mềm tin học trong nghiên cứu, góp phần lượng hóa các kết quả nghiên cứu khoa học, nâng cao hiệu quả, tính chính xác của kết quả các công trình nghiên cứu khoa học.

        - Tạo sân chơi học thuật, thu hút sinh viên Việt Nam đến từ các trường trong và ngoài nước, sinh viên các nước đang theo học các trường ở Việt Nam tham gia. Hội thi là dịp để sinh viên được giới thiệu những nghiên cứu có ứng dụng mô hình toán, kinh tế lượng trong phân tích dự báo các vấn đề kinh tế - xã hội… tạo ra cơ hội trao đổi, giao lưu, học hỏi, liên kết nghiên cứu khoa học giữa sinh viên, giáo viên các nhà trường và các doanh nghiệp.

        - Phát hiện và biểu dương kịp thời những sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc, kêu gọi các doanh nghiệp tham gia tài trợ và giúp đỡ sinh viên nuôi dưỡng ý tưởng nghiên cứu khoa học, động viên sinh viên không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên ngành để vững vàng, sẵn sàng lập nghiệp.

        - Thu hút các tổ chức doanh nghiệp quan tâm, đặt hàng các đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp với sinh viên. Tạo ra cầu nối giữa công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học trong các nhà trường gắn với thực tiễn và nhu cầu xã hội. Sự quan tâm gắn kết của các doanh nghiệp trong công tác nghiên cứu khoa học vừa thể hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, vừa tạo ra động lực và định hướng cho công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các nhà trường; những thế hệ sinh viên tự tin, năng động, sẵn sàng lập thân, lập nghiệp và hội nhập để góp phần xây dựng đất nước.

        II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Thời gian dự kiến: 02 ngày trong khoảng thời gian từ 18-30/5/2018.

2. Địa điểm: Hội trường 700, Học viện Tài chính, phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

        III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC DỰ THI

        1. Đối tượng dự thi: Các nhóm nghiên cứu đề tài từ 3-6 sinh viên của các trường trong và ngoài nước (nhóm sinh viên tham gia cùng một đề tài không nhất thiết là sinh viên của một trường, không hạn chế số lượng đề tài tham gia). Mỗi đề tài nên có 02 người hướng dẫn gồm 01 giáo viên chuyên ngành; 01 giáo viên bộ môn Toán hoặc Kinh tế lượng và khuyến khích có thành viên tham gia hướng dẫn đến từ các doanh nghiệp, các đề tài được đặt hàng từ các doanh nghiệp.

        2. Nội dung đề tài dự thi: Các đề tài có nội dung ứng dụng các mô hình toán, mô hình kinh tế lượng trong nghiên cứu các vấn đề kinh tế - xã hội. Kết quả nghiên cứu của đề tài tham dự phải do nhóm đề tài thực hiện, đảm bảo tính trung thực, nghiêm túc trong khoa học.

        3. Hình thức đề tài dự thi: Đề tài dự thi của mỗi nhóm gồm:

        - Dạng bản cứng được chế bản trên MS Word có số trang không vượt quá 50 trang, phông chữ Times New Roman 13, giãn dòng Multiple 1.2, công thức được soạn thảo theo công cụ MS Word Equation hoặc MathType, hình thức theo quy định trình bày đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trang bìa gồm tên đơn vị tổ chức Hội thi, tên đề tài, tên người hướng dẫn khoa học, danh sách sinh viên trong nhóm nghiên cứu kèm theo tên lớp, tên khoa, sinh viên năm thứ mấy trong trường, tên trường và gửi về địa chỉ: Bộ môn Kinh tế lượng, Học viện Tài chính, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đây là bài dự thi chính thức được Ban tổ chức lưu giữ.

- Dạng bản mềm gồm ba 3 file:

+ File nội dung bài thi phù hợp với bản cứng của đề tài.

Tên tệp tin được đặt như sau: Mã trường_Thứ tự đề tài. Ví dụ: đề tài thứ nhất của Học viện Tài chính sẽ là: HTC_Detai1.DOCX. (Mã trường sẽ sử dụng theo mã tuyển sinh của trường theo qui định của Bộ Giáo dục và đào tạo).

+ File số liệu đề tài sử dụng dạng MS Excel.

Tên tệp tin được đặt như sau: Mã trường_Thứ tự đề tài. Ví dụ: đề tài thứ nhất của Học viện Tài chính sẽ là: HTC_Detai1.XLSX.

        + File bản tóm tắt, không quá 20 trang (bản này dùng để đưa vào kỷ yếu của Hội thi vì vậy yêu cầu các bài viết định dạng theo bản mẫu OlympicKTL2018_Ky_yeu).

        Tên tệp tin được đặt như sau: Mã trường_Thứ tự đề tài_TT. Ví dụ: đề tài thứ nhất của Học viện Tài chính sẽ là:  HTC_Detai1_TT.DOCX.

Địa chỉ gửi bài: kinhteluong@hvtc.edu.vn.

Tiêu đề thư theo tên file nội dung bài thi: Mã trường_Thứ tự đề tài.

- Các đề tài được chọn vào chung khảo Hội thi sẽ được thông báo và yêu cầu bổ sung Slides báo cáo đề tài gửi qua mail: kinhteluong@hvtc.edu.vn. Slides được chuẩn bị cho thời gian báo cáo trước Hội đồng Ban giám khảo tối đa 25 phút và có tên tệp như sau: Mã trường_Thứ tự đề tài_SL.PPT. Ví dụ đề tài thứ nhất của Học viện Tài chính sẽ là:  HTC_Detai1_SL.PPT.

        IV. GIẢI THƯỞNG

1. Cơ cấu giải thưởng

- Tối đa 10% số đề tài tham gia đạt giải Nhất

- Tối đa 15 % số đề tài tham gia đạt giải Nhì

- Tối đa 15 % số đề tài tham gia đạt giải Ba

- Tối đa 20% số đề tài tham gia đạt giải Khuyến khích

2. Hình thức khen thưởng

- Giải Nhất: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và phần thưởng của Ban Tổ chức

- Giải Nhì: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và phần thưởng của Ban Tổ chức

- Giải Ba: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và phần thưởng của Ban Tổ chức

- Giải Khuyến khích: Giấy Chứng nhận và phần thưởng của Ban Tổ chức

        V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cơ quan thường trực triển khai Hội thi

        - Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam: Giao Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam làm thường trực tham mưu, phối hợp triển khai Hội thi đến các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài nước; tham mưu Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao Bằng khen cho các giải Nhất, Nhì, Ba của Hội thi.

        2. Cơ quan phối hợp tổ chức Hội thi

- Hội Doanh Nhân trẻ Việt Nam là đơn vị phối hợp triển khai kế hoạch Hội thi đến đến các doanh nghiệp, vận động các doanh nghiệp tham gia đặt hàng các đề tài cho các nhóm sinh viên nghiên cứu, khuyến khích các doanh nhân cùng tham gia hướng dẫn các đề tài nghiên cứu khoa học.

- Kêu gọi các doanh nghiệp cùng tham gia, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các nhà trường, hỗ trợ và phát triển các đề tài có kết quả nghiên cứu tốt, có tính ứng dụng thực tiễn cao, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên tham gia Hội thi, có chuyên ngành đào tạo phù hợp đến tham quan, thực tập tại đơn vị của mình.

2. Ban tổ chức:

2.1. Đồng trưởng ban

        - PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ, Giám đốc Học viện Tài chính (HVTC).

        - Đ/c Nguyễn Minh Triết, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên trường học, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội sinh viên Việt Nam.

2.2 Phó Trưởng ban:

        - Đ/c Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Ban chấp hành, Phó trưởng Ban thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban thư ký Trung ương Hội sinh viên Việt Nam.

        - PGS.,TS. Trần Xuân Hải, Trưởng ban Quản lý Khoa học HVTC.

        - TS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Trưởng bộ môn Kinh tế Lượng HVTC.

2.3 Ủy viên:

- Đ/c Phạm Trung Thành, Chánh văn phòng Hội sinh viên Việt Nam.

 - TS. Nguyễn Mạnh Thiều, Trưởng ban Tổ chức HVTC.

- TS. Cù Thu Thủy, Phó trưởng bộ môn Kinh tế lượng HVTC.

- ThS. NCS Lưu Hữu Đức, Bí thư Đoàn thanh niên HVTC.

- Đ/c Lê Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội sinh viên HVTC.

          3. Ban giám khảo và Ban cố vấn chuyên môn:

- TS. Võ Trí Thành: Chuyên gia Kinh tế.

- TS. Lê Xuân Nghĩa: Chuyên gia Kinh tế.

- TS. Nguyễn Thắng: Giám đốc trung tâm Phân tích và Dự báo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

- PGS.,TS. Nguyễn Thị Mùi, Chuyên gia Kinh tế.

- PGS., TS. Nguyễn Thị Hoài Lê: Trưởng bộ môn Tài chính Ngân hàng,   Học viện Khoa học Xã Hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

- TS. Nguyễn Đức Thành: Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Đại học Quốc Gia Hà Nội.

- TS. Cấn Văn Lực: Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV; Hàm Phó Tổng Giám đốc, Kiêm Giám đốc Trường đào tạo cán bộ BIDV

- TS. Nguyễn Đức Độ: Phó viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính.

- TS. Lưu Hoàng Đức: Nghiên cứu viên phòng Xác suất và Thống kê Viện toán học và hiện nay là nghiên cứu viên Viện nghiên cứu Max Planck Các khoa học về Toán, Leipzig, CHLB Đức.

- TS. Nguyễn Duy Lợi: Phó tổng biên tập Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

          4. Tiến độ thực hiện:

          - Tháng 9/2017: Triển khai kế hoạch đến các trường.

          - Tháng 10/2017-2/2018: Các trường thành lập các nhóm sinh viên, triển khai thực hiện các đề tài của trường, tổng hợp danh sách các nhóm nghiên cứu có ghi rõ họ tên sinh viên, tên lớp, tên khoa, tên trường, sinh viên năm thứ mấy, giáo viên hướng dẫn, địa chỉ liên hệ mail, địa chỉ liên lạc điện thoại, địa chỉ gửi bưu phẩm email. Các nhóm sinh viên thành lập độc lập có thể gửi danh sách đăng ký trực tiếp về ban tổ chức theo Mail: kinhteluong@hvtc.edu.vn. Tiêu đề mail ghi rõ tên đề tài độc lập.

        - Tháng 3/2018:

+ 15/3/2018: Công bố danh sách đăng ký tham gia Hội thi.

+ 25/3/2018: Các nhóm nghiên cứu nhận mã số dự thi, hoàn thiện bài dự thi và gửi bài thi theo quy định về Ban tổ chức. Hạn muộn nhất nhận bài thi là 31/3/2018.

+ 31/3/2018: Nộp lệ phí dự thi theo quy định.

          - Tháng 4/2018:

        + Thành lập Ban giám khảo tổ chức triển khai chấm sơ loại, lựa chọn các đề tài đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đề tài nghiên cứu khoa học theo thông tư quy định nghiên cứu khoa học sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lập danh sách và thông báo danh sách các trường lọt vào sơ khảo vào ngày 30/4/2018.

        + Thông cáo báo chí về Hội thi.

          - Tháng 5/2018:

          + Tổ chức chấm sơ khảo, lựa chọn tối đa 60% trên tổng số các đề tài vào vòng chung khảo.

          + Tổ chức chấm Chung khảo vòng 1, lựa chọn tối đa 20% đề tài có chất lượng tốt nhất vào Chung khảo và thông báo đến các nhóm sinh viên có đề tài nghiên cứu được lựa chọn vào chung khảo vào ngày 15/5/2018.

          + Các nhóm được lựa chọn vào Chung khảo sẽ nộp Slides báo cáo về Ban tổ chức trước 5 ngày so với ngày Chung khảo chính thức được công bố.

          + Chuẩn bị công tác tổ chức chung khảo Hội thi và các hoạt động trong khuôn khổ Hội thi.

       VI. KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí tổ chức thực hiện từ Học viện Tài chính theo quy định hiện hành.

2. Mỗi đề tài tham dự Hội thi đóng góp lệ phí 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) theo địa chỉ số tài khoản:

- Tên tài khoản: Học viện Tài chính

- Số Tài khoản: 21510000385395

- Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; địa chỉ: Chi nhánh Cầu giấy - Hà Nội.

- Nội dung: Lệ phí tham gia Hội thi “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” năm 2018 của nhóm đề tài có tên được viết theo quy định III.3.

3. Kinh phí từ nguồn vận động tài trợ của các đơn vị.

4. Căn cứ vào nguồn kinh phí huy động được, Ban tổ chức sẽ thông báo kinh phí hỗ trợ đi lại, ăn nghỉ và các hoạt động trong khuôn khổ hội thi.

Tải Công văn gửi các trường đại học

Tải Công văn gửi các tỉnh 

Tải mẫu bài kỷ yếu

 

Khoa Cơ bản
Số lần đọc: 2744