Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 29/03/2018 - 13:16

Thông báo mời thầu
Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

Tên bên mời thầu: Học viện Tài chính.

Địa chỉ: Số 8 – Phan Huy Chú – quận Hoàn Kiếm – thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0439331869 Fax: 0439331865 E-mail: Trungtamthongtin@hvtc.edu.vn

Mã số thuế: 0101592465

Học viện Tài chính kính đề nghị Báo Đấu thầu; Cổng thông tin Bộ Tài chính đăng thông tin mời thầu với những nội dung sau:

1. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: “Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin cho khối quản lý và nâng cấp, mua bản quyền phần mềm diệt virus”.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp, lắp đặt, cài đặt 30 máy tính để bàn, 20 máy in A4 và 01 gói nâng cấp, gia hạn phần mềm quản lý virus của Học viện Tài chính.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 60 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin cho khối quản lý và nâng cấp, mua bản quyền phần mềm diệt virus của Học viện Tài chính.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 09 giờ 00 phút ngày 29/03/2018 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 09/04/2018 (đấu thầu qua mạng).

7. Địa điểm phát hành HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180352155 - 00.

8. Giá bán một bộ HSMT: Miễn phí.

9. Bảo đảm dự thầu :

- Số tiền 9.000.000đ (bằng chữ: chín triệu đồng chẵn);

- Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của ngân hàng; tổ chức tài chính; đặt cọc bằng séc tại Ban Tài chính Kế toán - Học viện Tài chính.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 9/04/2018.

11. Thời gian, địa điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 09 tháng 4 năm 2018 tại http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180352155 - 00.

Học viện Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Trung tâm Thông tin
Số lần đọc: 204