Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 06/04/2018 - 17:38

TB V/v: Tổ chức tập huấn Đề án tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2018
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện

Thực hiện Đề án tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2018; Quyết định số 309/QĐ-HVTC ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Giám đốc Học viện cử viên chức tham dự lớp tập huấn “Đề án tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2018”, Ban tổ chức cán bộ phối hợp với Ban Quản lý đào tạo tổ chức tập huấn “Đề án tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2018”:

  • Thời gian: ngày 10/4/2018; sáng: từ 8h30, chiều từ 14h00.
  • Địa điểm: Hội trường 700, Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội;

- Đối tượng tham dự: toàn thể viên chức Học viện; theo 02 buổi sáng và chiều ngày 10/4/2018 cùng một nội dung để các đơn vị bố trí người đi tập huấn một cách hiệu quả và không ảnh hưởng đến công việc của đơn vị.

Ban Tổ chức cán bộ đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo và sắp xếp viên chức của đơn vị mình tham gia tập huấn đầy đủ.

(Các đơn vị nộp danh sách viên chức tham gia buổi tập huấn cho Ban Tổ chức cán bộ vào đầu giờ học).     

Trân trọng ./.

Ban TCCB
Số lần đọc: 758