Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 29/03/2018 - 8:14

Công văn v/v Xin ý kiến góp ý dự thảo rà soát, chỉnh sửa Quy định học phần thực tập tốt nghiệp; Quy định học lại, học cải thiện điểm của sinh viên hệ Đại học (lần 2)
Số: 52/CV-QLĐT ngày 29 tháng 03 năm 2018

Kính gửi:  - Hội đồng khoa học và đào tạo Học viện

                              - Hội đồng khoa học và đào tạo các Khoa

  - Các Ban, Khoa, Bộ môn và đơn vị liên quan

             -  Các cán bộ, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên

Ban rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các Quy định đã triển khai 2 cuộc họp vào ngày 02/03/2018 và 20/3/2018 để rà soát các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung đối với Quy định học phần thực tập tốt nghiệp của sinh viên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Quy định về tổ chức và quản lý học lại, học cải thiện, học vượt đối với sinh viên hệ đại học chính quy.

Ban rà soát đã tổng hợp bản Quy định (có bản chi tiết kèm theo) từ các ý kiến của các đơn vị gửi về (dự thảo lần 1) và từ các thành viên trong Ban rà soát. Ban Quản lý đào tạo kính mong Quý Thầy/Cô đóng góp ý kiến để bản Quy định được hoàn thiện.

 Ý kiến đóng góp của Quý Thầy/Cô xin gửi về Ban Quản lý đào tạo, Phòng 110 (đ/c Nga) hoặc qua địa chỉ email: banquanlydaotaohvtc@googlegroups trước ngày 05/04/2018 (Thứ 5)

 Trân trọng cảm ơn!

- Quy định học phần thực tập tốt nghiệp [XEM TẠI ĐÂY]

- Quy định về tổ chức và quản lý học lại, học cải thiện, học vượt [XEM TẠI ĐÂY]

Số lần đọc: 372
Các bài đã đăng