Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 04/05/2018 - 8:33

TB: v/v Tổ chức thi vét đối với sinh viên các hệ còn quyền thi theo quy định
Số: 65/TB-QLĐT ngày 03 tháng 5 năm 2018

Căn cứ Thông báo số 306/TB-HVTC ngày 10/5/2011 của Giám đốc học viện Tài chính v/v tổ chức thi vét đối với sinh viên các hệ còn quyền thi theo quy định.

Căn cứ Thông báo số 133/TB-QLĐT ngày 14/12/2017 của Ban Quản lý đào tạo v/v tổ chức thi lại các học phần học kỳ I năm học năm học 2017-2018;

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên các hệ ĐH chính quy, Liên thông ĐH, ĐH văn bằng 2 còn quyền thi học phần/môn học được dự thi vét trước khi xét tốt nghiệp, Ban Quản lý đào tạo thông báo:

1. Thời gian thi:  Ngày 24/5 và 25/5/2018

2. Địa điểm thi : Số 58- Phố Lê Văn Hiến-Đức Thắng –Bắc Từ Liêm-HN.

3. Đối tượng dự thi:

- Sinh viên khóa cũ các hệ đào tạo vẫn còn quyền học tại Học viện Tài chính.

- Sinh viên các khóa: CQ52, LC19, BC16

4. Tổ chức đăng ký, lập lịch thi và thực hiện việc tổ chức thi vét:

- Thời gian đăng ký dự thi: Từ ngày 14/5-17/5/2018 tại Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng (CQ52: P.103; LC19+BC16: P.109) - Khu Hiệu bộ, Phố Lê Văn Hiến - Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

- Lệ phí thi vét: 30.000đ/SV/học phần.

- Căn cứ vào số lượng thực tế đăng ký dự thi vét của sinh viên, Ban KT&QLCL tổ chức nhận đơn, kiểm tra điều kiện dự thi, thu lệ phí thi và quyết toán lệ phí thi với Ban TCKT, lập lịch thi chi tiết từng học phần/môn học và thông báo lịch thi vét kịp thời, lập danh sách sinh viên đủ điều kiện thi theo quy định, chủ trì việc in sao đề thi và tổ chức thi đảm bảo đúng quy chế, quy định.

- Căn cứ vào nội dung lịch thi vét của Ban KT&QLCL, các Bộ môn liên quan tổ chức thi và chấm trả điểm thi chậm nhất ngày 01/6/2018 để sinh viên kịp xét tốt nghiệp vào ngày 19/6/2018.

- Quy trình tổ chức thi vét các học phần được thực hiện như tổ chức thi lần đầu.

- Thông tin về lịch thi vét được công bố chi tiết trên Website: hvtc.edu.vn.

Trong quá  trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 1054
Thông báo