Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 10/05/2018 - 7:23

TB V/v: Xét công nhận tốt nghiệp tháng 6/2018
Số: 69/TB-KT&QLCL ngày 09 tháng 5 năm 2018

          Theo thông báo của Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng, những sinh viên hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ đã trả nợ đủ môn học có nhu cầu được xét công nhận tốt nghiệp phải làm đơn nộp cho Ban Khảo thí và quản lý chất lượng trong thời gian từ ngày 01/06 đến ngày 20/6 hàng năm.

          Tuy nhiên, tháng 6/2018 cán bộ, giáo viên Học viện Tài chính tham gia coi thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia tại tỉnh Điện Biên. Vì vậy, Ban Khảo thí và QLCL thông báo lịch xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2018 như sau:

          Sinh viên các khóa cũ, đủ điều kiện xét tốt nghiệp làm đơn xin xét công nhận tốt nghiệp và nộp tại Ban Khảo thí & QLCL từ ngày 21/5/2018 đến ngày 08/6/2018, cụ thể:

  • CQ47, CQ51, hệ LTĐH, ĐHVB2: nộp đơn tại phòng 109
  • CQ49, CQ50: nộp đơn tại phòng 102
  • CQ48: nộp đơn tại phòng 103

Ban KT&QLCL trân trọng thông báo!

Ban KT&QLCL
Số lần đọc: 386
Thông báo