Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 25/05/2018 - 2:14

TB: Chương trình tư vấn tuyển sinh & hướng nghiệp vào Học viện Tài chính năm 2018
Ngày 11 tháng 5 năm 2018

Nhằm giúp thí sinh, phụ huynh nắm bắt được các thông tin về tuyển sinh năm 2018 và định hướng nghề nghiệp trong tương lai, Học viện Tài chính tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến theo lịch cụ thể như sau:

-  Ngày 12/5/2018 (Thứ bảy): từ 08h30 – 11h00

            Buổi tư vấn số 01: Tổng quan tuyển sinh 2018

-  Ngày 25/5/2018 (Thứ sáu): từ 08h30 – 11h00

          Buổi tư vấn số 02: Tư vấn Ngành Kế toán, Ngành Ngôn ngữ Anh và Ngành Kinh tế

-  Ngày 09/6/2018 (Thứ bảy): từ 08h30 – 11h00

          Buổi tư vấn số 03: Tư vấn Ngành Tài chính ngân hàng, Ngành Hệ thống thông tin quản lý và Ngành Quản trị kinh doanh

-  Ngày 12/6/2018 (Thứ ba): từ 18h00 – 19h30

             Buổi tư vấn số 04: Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp vào Học viện Tài chính năm 2018

1. Đặt câu hỏi:

    Truy cập địa chỉ Cổng thông tin tư vấn tuyển sinh trực tuyến năm 2018 theo đường link sau: 

https://hvtc.edu.vn/Default.aspx?alias=hvtc.edu.vn/tuvantuyensinh

2. Đường dây nóng:

                - Hotline 1: 0961 481 086

                - Hotline 2: 0967 684 086

Ban QLĐT
Số lần đọc: 3234