Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 16/05/2018 - 1:36

TB: v/v Kế hoạch khóa luận tốt nghiệp hệ Liên thông ĐH khóa 19 (TS đợt 2/2016)
Số: 485 /TB-HVTC ngày 15 tháng 5 năm 2018

Căn cứ chương trình đào tạo toàn khóa và kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018 của hệ Liên thông đại học khóa 19, Giám đốc Học viện thông báo kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với hệ Liên thông đại học khóa 19 (TS đợt 2/2016) như sau:

1. Nội dung khóa luận tốt nghiệp  (Có kế hoạch chi tiết kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]

2. Đối tượng khóa luận tốt nghiệp:

- Sinh viên hệ Liên thông ĐH khóa 19 (TS đợt 2/2016) học tại Học viện Tài chính (Trường THCS Việt Úc – Hà Nội) và học tại đơn vị hợp tác đào tạo với Học viện Tài chính (Trường Trung cấp Thái Nguyên - Phạm Văn Đồng, Trường TC Công nghệ Bách Khoa - Hà Nội, Trường Cao đẳng Công Thương Hà Nội - Thanh Xuân, Trường Cao đẳng Công Thương - Hoàng Quốc Việt).

- Sinh viên hệ LTĐH khóa cũ còn quyền học tại Học viện chưa hoàn thành khóa luận tốt nghiệp chủ động liên hệ với Ban Quản lý đào tạo (P110) để đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp trước 01 tuần.

3. Lịch khám sức khỏe cuối khóa: Ngày 01/8/2018 tại Trạm y tế Học viện.

(Lịch khám: Sáng từ 8h00 - 11h00; Chiều từ 13h00 - 16h00).

4. Tổ chức thực hiện:

Các Ban, Khoa, Bộ môn liên quan phối hợp tổ chức thực hiện tốt kế hoạch khóa luận tốt nghiệp theo thông báo và đảm bảo đúng quy định hiện hành về học phần thực tập tốt nghiệp.

Lịch khóa luận tốt nghiệp hệ Liên thông ĐH khóa 19 (TS đợt 2/2016) thông báo trên Website: www. hvtc.edu.vn hoặc www. aof.edu.vn/daotao và tại văn phòng các Khoa QLSV, ĐVLKĐT liên quan.   

Trong quá  trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT, Ban KT&QLCL,Ban QTTB để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 835
Thông báo