Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 23/05/2018 - 0:40

TB: v/v Lịch thi kết thúc học phần/môn học Đợt 2 học kỳ II năm học 2017 - 2018
Số: 73/TB-QLĐT ngày 21 tháng 5 năm 2018

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-HVTC ngày 03/05/2017 của Giám đốc Học viện về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018;

Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ II năm học 2017 – 2018 như sau:

1. Thời gian ôn và thi kết thúc học phần (Có lịch thi chi tiết kèm theo)

- Lịch thi theo ngày:

+ Lịch thi hệ Đại học chính quy các khóa [XEM TẠI ĐÂY]

+ Lịch thi hệ Liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2 [XEM TẠI ĐÂY]

- Lịch thi theo khóa lớp:

+ Lịch thi hệ Đại học chính quy các khóa [XEM TẠI ĐÂY]

+ Lịch thi hệ Liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2 [XEM TẠI ĐÂY]

- Lịch thi theo Bộ môn:

+ Lịch thi hệ Đại học chính quy các khóa [XEM TẠI ĐÂY]

+ Lịch thi hệ Liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2 [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ ĐH chính quy: Từ ngày 03/6 – 30/6/18 (trừ thời gian coi thi THPT quốc gia)

- Hệ Liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2: Từ ngày 29/5 – 30/6/18 (trừ thời gian coi thi THPT quốc gia)

2. Nội dung lịch thi kết thúc học phần:

- Lịch thi gồm các hệ đào tạo: ĐH chính quy, Liên thông ĐH, ĐH văn bằng 2.

- Lịch thi các hệ đào tạo được sắp xếp theo: Ngày thi, Khoá/lớp, Bộ môn.

- Sinh viên hệ ĐH chính quy các khóa học tại Khu vực Mỹ Đình, Liên kết Tuổi Hoa, Lê Văn Hiến - Đức Thắng: Tổ chức thi kết thúc học phần/môn học theo lịch tại Khu vực Lê Văn Hiến - Đức Thắng và Khu vực Tuổi Hoa.

- Sinh viên hệ ĐH văn bằng 2 và Liên thông ĐH: Tổ chức thi kết thúc học phần/môn học theo lịch tại địa điểm học.

- Hội trường chỉ đạo thi: Khu vực Lê Văn Hiến - Đức Thắng (HTA3, Phòng nước GV cạnh HTA1); Khu vực Tuổi Hoa (Phòng nước GV Tầng 1).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với Ban QLĐT và các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 9979