Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 01/06/2018 - 6:48

TB: v/v Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 2 đối với CQ53, CQ54 và CQ55 Học kỳ I năm học 2018 - 2019
Số: 78/TB-QLĐT ngày 01 tháng 06 năm 2018

Căn cứ Thông báo số 434/TB-HVTC ngày 19/04/2018 v/v tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ I năm học 2018 - 2019 đối với SV hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2;

Căn cứ Thông báo số 77/TB-QLĐT ngày 28/05/2018 v/v Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 2 đối với sinh viên CQ53, CQ54 và CQ55 học kỳ I năm học 2018 - 2019;

Ban Quản lý đào tạo thông báo kết quả đăng ký học tín chỉ  Lần 2 học kỳ I năm học 2018 – 2019 đối với sinh viên CQ53, CQ54 và CQ55 như sau:

Khóa

SLSV chưa ĐK Lần 1

Kết quả đăng ký Lần 2

Ghi chú

Số SV đã đăng ký

Số SV chưa đăng ký

CQ53

294

232

62

 

CQ54

163

77

86

 

CQ55

121

54

67

 

 

Ghi chú: Số liệu đăng ký học tính đến ngày 01/06/2018.

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên CQ53, CQ54 và CQ55 trong quá trình đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2018 - 2019, Ban Quản lý đào tạo thông báo sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký học tín chỉ Lần 2 (DSSV chưa hoàn thành việc đăng ký Lần 2 xem trực tiếp trên Website) [XEM TẠI ĐÂY] tiếp tục đăng ký học Lần 3 theo kế hoạch từ ngày 02/06 – 04/06/2018.

Ban Quản lý đào tạo đề nghị các Khoa QLSV thông báo cho các cố vấn học tập và sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện./.

Số lần đọc: 673
Các bài đã đăng