Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ bảy, 30/06/2018 - 8:20

Công văn V/v triển khai cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015”
Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện

Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 22/3/2018 của UBND quận Bắc Từ Liêm về triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015”; Công văn số 2133/BTC-TP ngày 25/5/2018 của Ban Tổ chức cuộc thi quận Bắc Từ Liêm; Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện, Ban CTCT&SV đề nghị Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện thực hiện các công việc sau:

          1. Quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên và sinh viên thuộc đơn vị về Thể lệ, Đề thi và Mẫu bài dự thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” do UBND thành phố Hà Nội tổ chức phát động. Bài dự thi trình bày trên giấy cỡ A4, phần lý thuyết và tự luận được viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt, có dấu, font chữ Times New Roman. Chi tiết xem trên Cổng thông tin điện tử.

          2. Tổ chức thu bài dự thi của cán bộ, giáo viên và sinh viên thuộc đơn vị mình; nộp về Ban CTCT&SV (kèm theo Danh sách có ký nhận của người dự thi) trước ngày 10/8/2018.

          Đề nghị Trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

Tải file Thể lệ cuộc thi

Tải file Mẫu bài dự thi

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 3351