Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 11/07/2018 - 15:54

TB: v/v Lịch thi lại học kỳ II năm học 2017 - 2018 đối với các hệ đào tạo
Số: 96/TB-QLĐT ngày 09 tháng 7 năm 2018

Căn cứ Thông báo số 26/TB-QLĐT ngày 02/02/2018 của Ban Quản lý đào tạo về việc tổ chức thi kết thúc HP/MH đợt 1 học kỳ II năm học năm học 2017-2018;

Căn cứ Thông báo số 73/TB-QLĐT ngày 21/5/2018 của Ban Quản lý đào tạo về việc tổ chức thi kết thúc HP/MH đợt 2 học kỳ II năm học năm học 2017-2018;

Căn cứ các Thông báo v/v tổ chức học và thi học phần đối với các lớp học lại (gồm học CTĐ, học bù) và các lớp học cùng lúc hai chương trình học kỳ II năm học 2017 – 2018;

Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch thi lại các HP/MH học kỳ II năm học 2017 - 2018 như sau:

1. Thời gian thi lại:

- Thi lại từ ngày 26/7 - 19/8/2018 đối với các hệ (Có lịch thi chi tiết kèm theo). [XEM TẠI ĐÂY]

- Sinh viên Lào và sinh viên các hệ trùng lịch thi sẽ được tổ chức thi lại từ ngày 21/8 - 24/8/2018.

- Thi vét đối với sinh viên các hệ đào tạo còn quyền thi theo quy định trước khi xét tốt nghiệp (Dự kiến tháng 11/2018. Lịch cụ thể ban QLĐT thông báo sau).

2. Địa điểm thi lại: Sinh viên các hệ ĐHCQ, LTĐH và ĐHVB2 các khóa thi lại tại Học viện Tài chính, P.Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

3. Điều kiện và thủ tục đăng ký thi lại:

- Sinh viên thi lại các HP/MH thuộc học kỳ II năm học 2017 - 2018 các hệ: ĐH chính quy (CT1+CT2), LTĐH&ĐH văn bằng 2 (các lớp do Học viện quản lý) đăng ký và nộp lệ phí thi lại tại VPK QLSV liên quan.

- Sinh viên hệ LTĐH&ĐH văn bằng 2 (các lớp học tại ĐVLK) đăng ký và nộp lệ phí thi lại tại ĐVLK.

- Sinh viên Lào, sinh viên các hệ trùng lịch thi lại trong học kỳ II năm học 2017-2018; sinh viên các lớp học lại (gồm cải thiện điểm, học bù), sinh viên các hệ còn quyền thi ở các học kỳ trước đăng ký dự thi và nộp lệ phí thi lại tại Ban KT&QLCL.

- Thời gian nộp lệ phí thi lại theo quy định ít nhất trước 3 ngày kể từ ngày bắt đầu thi lại HP/MH (trừ thứ 7&CN).

- Hội trường thi và Hội trường chỉ đạo thi: Ban KT&QLCL thông báo sau.

- Lịch thi lại được thông báo trên Website: hvtc.edu.vn/daotao hoặc hvtc.edu.vn và tại các Khoa QLSV/ĐVLK liên quan.

Trong quá  trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 24522