Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 01/08/2018 - 8:24

Học viện Tài chính thông báo mời thầu
Số: 762/TB-HVTC ngày 30 tháng 7 năm 2018

1. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: “Cải tạo 04 phòng học chất lượng cao tại cơ sở Đức Thắng” gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ.

- Loại gói thầu: Cải tạo sửa chữa.

- Nội dung chính của gói thầu: Cải tạo, sửa chữa phòng học và thi công lại hệ thống điện, hệ thống trần, hệ thống điện chiếu sáng; Cung cấp trang bị gồm: bàn ghế cho giảng viên – sinh viên, máy chiếu gần, bảng tương tác, bảng từ chống lóa, thiết bị âm thanh giảng đường.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 30 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Cải tạo 04 phòng học chất lượng cao tại cơ sở Đức Thắng.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước + Thu sự nghiệp.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 09 giờ 00 phút ngày 03/08/2018 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 13/08/2018 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng 203, Nhà hiệu bộ, Ban Quản trị Thiết bị, Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội; điện thoại: 0243.8386867 - SML 603; fax: 0243.8388906.

8. Giá bán một bộ HSMT: 2.000.000đ (bằng chữ: hai triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu :

- Số tiền 60.000.000đ (bằng chữ: sáu mươi triệu đồng chẵn);

- Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của ngân hàng; tổ chức tài chính; đặt cọc bằng séc tại Ban Tài chính Kế toán - Học viện Tài chính.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 13/08/2018.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 13/08/2018 tại Phòng 203, Nhà hiệu bộ, Ban Quản trị Thiết bị, Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Học viện Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Ban QTTB
Số lần đọc: 471

Danh sách liên kết