Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 03/08/2018 - 8:1

TB: v/v Điều chỉnh bổ sung thời gian tổ chức thi lại học kỳ II năm học 2017 - 2018
Số: 103/TB-QLĐT ngày 01 tháng 8 năm 2018

Căn cứ Thông báo số 96/TB-QLĐT ngày 09/07/2018 của Ban Quản lý đào tạo v/v Lịch thi lại học kỳ II năm học 2017 - 2018 đối với các hệ đào tạo;

Căn cứ vào số lượng sinh viên dự thi lại thực tế học kỳ II năm học 2017-2018 do Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng cung cấp đối với học phần/môn học Tin học đại cương; Tiếng Anh chuyên ngành 1 (Ngoại ngữ chuyên ngành 1);

Ban Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh bổ sung thời gian tổ chức thi lại các học phần/môn học trên như sau:

Ngày thi

Học phần/môn học

Nội dung lịch thi lại HK2 (2017-2018)

Đã thông báo

Điều chỉnh mới

05/08/18

Tin học đại cương

Buổi chiều

(Từ 13h30’)

Cả ngày

(Sáng từ 07h30’; Chiều từ 13h30’)

12/08/18

Tiếng Anh chuyên ngành 1

Ngoại ngữ chuyên ngành 1

Buổi sáng

(Từ 07h30’)

Cả ngày

(Sáng từ 07h30’; Chiều từ 13h30’)

 
Ghi chú:  - Do số lượng SV dự thi lại nhiều nên việc bố trí giờ thi của các khóa/lớp theo lịch thi đã thông báo do Ban KT&QLCL cân đối phù hợp và thông báo cụ thể.

                 - Môn học Tin học đại cương thi tại phòng máy: 106TV, 106PM, 206PM.

                 - Học phần Tiếng Anh chuyên ngành 1 (Ngoại ngữ chuyên ngành 1) thi vấn đáp.

              - Sinh viên dự thi lại, nếu có vướng mắc trùng lịch thi chủ động liên hệ với Ban KT&QLCL để bố trí lịch thi phù hợp. Riêng sinh viên trùng lịch thi học phần Giáo dục thể chất liên hệ với Bộ môn Ngoại ngữ để dự thi lại học phần Tiếng Anh chuyên ngành 1/Ngoại ngữ chuyên ngành 1 vào buổi sáng.

Số lần đọc: 2445

Danh sách liên kết