Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 09/08/2018 - 10:34

TB: v/v cho sinh viên nghỉ học hội trường 103 sáng thứ 6 (10/08/2018)
Số: 107/TB-QLĐT ngày 09 tháng 08 năm 2018

Kính gửi:   - Khoa Kế toán

                                                -  Bộ môn Lý thuyết hạch toán kế toán

                                                - CQ55.21CL.3_LT

                                                - Ban điều hành Chất lượng cao

                                                                                  - Các đơn vị liên quan

Để phục vụ tốt hơn công tác đón tiếp sinh viên khóa 56 về Học viện Tài chính xác nhận nhập học, Ban Quản lý đào tạo thông báo bổ sung sử dụng hội trường 103 – Đức Thắng để phục vụ công tác đón tiếp xác nhận nhập học, đồng thời thông báo nghỉ học đối với khóa/lớp sinh viên như sau:

TT

Khóa/Lớp SV

Sĩ số

Nghỉ học

Sáng thứ 6 (10/8/2018)

Hội

trường

1

55.21CL.3_LT

48

Nguyên lý kế toán (=T.A) (Tiết 1-2)

103-ĐT

Ban Quản lý đào tạo đề nghị: 

- Bộ môn Lý thuyết hạch toán kế toán chủ động bố trí giảng bù và liên hệ với Ban QLĐT (nếu cần bố trí lịch mới).

- Ban Quản trị thiết bị chủ động mở cửa hội trường học để đón tiếp thí sinh khóa mới đến xác nhận nhập học.

- Khoa Kế toán phối hợp với Ban Điều hành CLC thông báo cho sinh viên lớp chất lượng cao khóa 55, giảng viên và Bộ môn liên quan biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cá nhân/đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 180