Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 09/08/2018 - 11:56

Thông báo mời thầu
Số: 793/TB-HVTC Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2018

Tên bên mời thầu: Học viện Tài chính.

Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điện thoại: 0243.8386867 - SML 603; fax: 0243.8388906

E-mail: Trungtamthongtin@hvtc.edu.vn

Mã số thuế: 0101592465

Học viện Tài chính kính đề nghị Báo Đấu thầu; Cổng thông tin Bộ Tài chính đăng thông tin mời thầu với những nội dung sau:

1. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: “Cung cấp, lắp đặt hệ thống màn hình hội trường 700 và hệ thống camera giám sát - Học viện Tài chính”.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Nội dung chính của gói thầu:

+ Trang bị màn hình cho hội trường 700 (36 màn hình hình ghép 55"; 02 màn hình khổ lớn; 01 đầu phát nội dung; 01 gói vật tư phụ kiện lắp đặt, đào tạo, chuyển giao kỹ  thuật.

+ Trang bị hệ thống camera giám sát tại khu hành chính, giảng đường và nâng cấp trung tâm điều hành, giám sát (thiết bị tại trung tâm; thiết bị camera và thiết bị phụ trợ khác).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 120 ngày.

2. Tên dự án: Đầu tư trang thiết bị nâng cao năng lực giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Học viện Tài chính.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 09 giờ 00 phút ngày 15/08/2018 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 04/09/2018 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng 202, Nhà thư viện, Trung tâm Thông tin, Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội; điện thoại: 0243.8386867 - SML 603; fax: 0243.8388906.

8. Giá bán một bộ HSMT: 2.000.000đ (bằng chữ: hai triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu :

- Số tiền 300.000.000đ (bằng chữ: ba trăm triệu đồng chẵn);

- Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của ngân hàng; tổ chức tài chính; đặt cọc bằng séc tại Ban Tài chính Kế toán - Học viện Tài chính.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 04/09/2018.

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00 phút ngày 04/09/2018 tại Phòng họp B Nhà hiệu bộ - số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội..

Học viện Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Trung tâm Thông tin
Số lần đọc: 154