Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 20/08/2018 - 16:40

Thông báo v/v Nghỉ học cả ngày Thứ 6 và Thứ 7 (24/08 và 25/08/2018) đối với sinh viên hệ Đại học chính quy
Số: 110/TB-QLĐT ngày 20 tháng 08 năm 2018

                         Kính gửi: - Các Bộ môn: TK&PTDB; Ngoại ngữ; Quản lý KT;                              

                                          Toán; Tài chính Tiền tệ; Lý thuyết HTKT; GDTC

                                         - Ban điều hành Chất lượng cao

                                         - Các Khoa, đơn vị có liên quan

                                         - CQ 55.11.1-3CL; 55.21.1-3CL


Căn cứ Thông báo v/v Kế hoạch tổ chức đón tiếp nhập học cho sinh viên Khóa 56 hệ Đại học chính quy, Ban Quản lý đào tạo thông báo về Nghỉ học cả ngày Thứ 6 và Thứ 7 (24/08 và 25/08/2018) đối với các lớp sau:

CQ55.11.1-3CL, CQ55.21.1-3CL học tại HT 103, 107, 108 - Đức Thắng được nghỉ học.
Các lớp: CQ54.03.1-2LT; 54.15.3-4LT; 54.16.1LT; 54.18.1LT; 54.19.1LT; 54.21.1-4LT; 54.21.7-10LT; 54.23.1-2LT; 54.32.1-2LT học GDTC3 và CQ 55.09.1LT học GDTC2 học thực hành ngoài sân bãi tại sân Đức Thắng được nghỉ học.            

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Các Bộ môn liên quan chủ động bố trí giảng bù hoặc liên hệ với Ban QLĐT để bố trí lịch học phù hợp.

- Ban Quản trị thiết bị chủ động mở cửa hội trường học để đón tiếp thí sinh đến nhập học theo lịch thông báo.

- Các Khoa liên quan, phối hợp với Ban Điều hành CLC thông báo cho sinh viên lớp chất lượng cao khóa 55, giảng viên và Bộ môn liên quan biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cá nhân/đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo, Ban QTTB để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 11545
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết