Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 24/08/2018 - 8:43

TB V/v dự kiến lịch học chính trị đầu khóa, lịch khai giảng, khám sức khỏe, học tập đối với sinh viên hệ ĐHCQ khóa 56
Số: 113/TB-QLĐT, Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2018

        Căn cứ vào Quyết định số  426/QĐ-HVTC ngày 18/4/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc giao kế hoạch đào tạo hệ đại học chính quy năm học 2018 - 2019, Ban Quản lý đào tạo dự kiến các mốc thời gian thông báo lịch học chính trị đầu khóa, lịch khai giảng, khám sức khỏe, học tập đối với hệ sinh viên hệ đại học chính quy khóa 56 như sau:

                                                                                                                                  Ban Quản lý đào tạo

Số lần đọc: 9549
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết