Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 06/09/2018 - 8:38

TB: v/v thay đổi lịch thi tuyển sinh hệ Liên thông đại học khóa 21 và hệ Đại học Văn bằng 2 khóa 18 đợt 2 – Năm 2018
Số: 906/TB-HVTC ngày 05 tháng 9 năm 2018

Căn cứ Thông báo tuyển sinh số 601 và 602/TB-HVTC ngày 15/6/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Tuyển sinh hệ Liên thông trình độ đại học Khóa 21 và hệ Đại học Văn bằng 2 Khóa 18 (đợt 2) – Năm 2018 dự kiến tổ chức thi vào ngày 22 và 23/9/2018.

Căn cứ tờ trình số 117/TTr-QLĐT ngày 29 tháng 8 năm 2018 về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh hệ Liên thông đại học khóa 21 và hệ Đại học Văn bằng 2 khóa 18 đợt 2 – Năm 2018.

Học viện Tài chính thông báo lịch thi tuyển điều chỉnh sang ngày 20 và 21/10/2018. Địa điểm thi tuyển: Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Số lần đọc: 641

Danh sách liên kết