Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 03/10/2018 - 15:2

Thông báo về việc thu thập thông tin về hoạt động Hợp tác quốc tế
Kính gửi: Các khoa; Viện Đào tạo quốc tế; Viện Kinh tế - Tài chính; Dự án Toulon; Ban Điều hành chương trình CLC; Đoàn Thanh niên.

                       

 

Nhằm thực hiện công tác lập Báo cáo và hướng đến mục tiêu kiểm định chất lượng giáo dục đại học về hoạt động hợp tác quốc tế tại Học viện Tài chính.

Ban Hợp tác quốc tế đề nghị Quý đơn vị cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động có yếu tố nước ngoài tại đơn vị quý I, II và III/2018.

Biểu mẫu download dành cho các đơn vị:

  • Viện Đào tạo quốc tế;
  • Viện Kinh tế - Tài chính;
  • Dự án Toulon;
  • Ban Điều hành chương trình CLC;
  • Đoàn Thanh niên.

theo link https://hvtc.edu.vn/hoptacquocte/tabid/1358/Default.aspx

Đối với các khoa Biểu mẫu download theo link https://hvtc.edu.vn/hoptacquocte/tabid/1358/Default.aspx

Văn bản gửi về Ban Hợp tác quốc tế, Học viện Tài chính và file gửi theo Email: banhtqt@hvtc.edu.vn trước ngày 31 tháng 10 năm 2018.

Mọi giải đáp xin liên hệ đ/c Nguyễn Ánh Hồng, chuyên viên Ban HTQT - ĐT: 3 21 91 992 - 0946 06 28 89.

Ban Hợp tác quốc tế
Số lần đọc: 236
Thông báo