Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 04/10/2018 - 14:9

TB: v/v điều chỉnh lịch khai giảng hệ Đại học chính quy khóa 56 Chương trình đào tạo chất lượng cao
Số: 1074/TB-HVTC ngày 04 tháng 10 năm 2018

Căn cứ vào Thông báo số 1030/TB-HVTC, ngày 27/9/2018 của Giám đốc Học viện v/v tổ chức khai giảng hệ Đại học chính quy khóa 56 chương trình đào tạo chất lượng cao;
Căn cứ vào Thông cáo về Lễ Quốc tang nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười;
Học viện thông báo lịch điều chỉnh ngày khai giảng hệ Đại học chính quy khóa 56 chương trình đào tạo chất lượng cao từ 08h30’ ngày 07/10/2018 sang 08h30’ ngày 14/10/2018.
Đề nghị các Khoa, Ban và đơn vị tương đương phối hợp thực hiện. Các Khoa chuyên ngành thông báo cho các lớp sinh viên Hệ ĐHCQ khóa 56 chương trình đào tạo chất lượng cao được biết./.

 

Số lần đọc: 448
Thông báo